Antiinflammatoriska polyfenoler

Polyfenoler beskrivs ofta som de färgglada antioxidanterna som finns i t ex grönsaker, frukt och bär. Det här är ämnen som är långt mycket mer än bara antioxidanter som neutraliserar fria radikaler utan de går in och påverkar en rad olika signaleringsvägar och även metabola vägar. Just den här studien visat att vissa polyfenoler har förmågan att påverka ett enzym som heter ATP-beroende citratlyas och brukar förkortas ACLY. Enzymets roll är att omvandla citrat till acetyl-coA som är hårdvaluta för en cell som är aktiverad (inflammationsdrivande). 

Faktum är att de olika polyfenolerna har förmågan att direkt binda till ACLY och därmed minska omvandlingen av citrat till acetyl-coA. Det här är steg i cellernas ämnesomsättning som föregår t ex produktion av kolesterol och de novo lipogenes som driver på inflammation. När ALCY hämmas ökar mängden citrat i cellen vilket är ett terapeutiskt mål enligt t ex Citronprotokollet. 

Givetvis blir effekten inte så påtaglig när vi konsumerar polyfenoler den form som de förekommer i olika växter eftersom de är fettlösliga ämnen och dessutom genomgår omfattande metabolisering i levern där de inaktiveras. Genom att använda transportsystem kan man dels förbättra upptaget genom att göra polyfenolerna vattenlösliga och det bidrar även till att de smiter förbi metaboliseringen i levern. På så sätt kan man få ut betydligt bättre effekt och det här är viktigt att känna till om man är ute efter en mer ordentlig terapeutiskt effekt. Som de förekommer i växter som vi äter är tillräckligt ur ett mer långsiktigt förebyggande perspektiv. 

Ett annat ämne som kan användas för att förstärka den här effekten är hydroxycitrat som är en kompetitiv hämmare, dvs der konkurrerar med citrat om ACLY och därmed bildas det mindre acetyl-coA

Källa:
Wang, P., Hou, T., Xu, F., Luo, F., Zhou, H., Liu, F., Xie, X., Liu, Y., Wang, J., Guo, Z., & Liang, X. (2022). Discovery of Flavonoids as Novel Inhibitors of ATP Citrate Lyase: Structure-Activity Relationship and Inhibition Profiles. International journal of molecular sciences, 23(18), 10747. https://doi.org/10.3390/ijms231810747