Citrat mot högt blodtryck

I en studie som publicerades i september 2023 testade japanska forskare effekten av citrat och citron i kombination och var för sig på spontant hypertensiva råttor (SHR) vilka ofta används i studier när det gäller blodtryck. 

Citronjuice innehåller en del nyttigheter såsom hesperidin och eriotricin likväl som C-vitamin som kan förväntas påverka blodtrycket vilket man visade i studien. Det gjorde även citronsyran (citrat) och konklusionen av studierna var att det var just citronsyran i citronjuicen som stor för den största effekten.

Nakamura, K., Suzuki, Y., Goto, K., Yamaguchi, S., & Hiramitsu, M. (2023). Antihypertensive and Vasorelaxant Effects of Citric Acid and Lemon Juice in Spontaneously Hypertensive Rats: In Vivo and Ex Vivo Studies. Nutrients, 15(17), 3849. https://doi.org/10.3390/nu15173849