Citrat mot kroniskt trötthetssyndrom?

Den här studien utgår från tidigare forskning där man visat att patienter med kroniskt trötthetsyndrom (CFS) har förändrade plasmanivåer av vissa av de intermediärer som ingår i cellernas energiproduktion (citronsyracykeln). Man har också visat att utmattningsbelastning hos råttor leder till liknande förändringar. Parallellt har flera studier visat att citrat kan motverka trötthet/utmattning. I den här studien ville man titta hur tillförsel av citrat påverkade de olika intermediärerna. 


Studien är intressant av flera anledningar. Den första - för att gå rakt på sak - är att tillförsel av citrat i den här studien ökade upp de intermediärer i citronsyracyklen som setts ligga lågt vid kroniskt trötthetssyndrom. Det gäller citrat, cis-akonitat och isocitrat.

Det andra som är intressant är att citrat bidrar till något ökade nivåer av alfa-ketoglutarat, vilket är positivt och inte oväntat eftersom de tidigare intermediärerna förutsatt att citronsyracykeln inte sker reduktivt (baklänges) ökades. Det är lite som att du fyller på i första steget i citronsyracykeln så spiller det över till nästa steg och sen nästa steg. Är det brist någonstans så kan cykeln gå baklänges för att fylla på från andra hållet så att säga. 

Det tredje som kanske är mest intressant egentligen är att citrat inte ökade succinat vilket är en intermediär som vi associerar med inflammation och det är också en konkurrent till alfa-ketoglutarat när det gäller epigenetisk reglering. Citrat minskade även laktat som är en biprodukt av glykolysen vilket också är en konkurrent till alfa-ketoglutarat. 

Artikeln avslutas med "Administrering av citronsyra har potential att lindra symtomen hos CFS-patienter eftersom plasmanivåerna av initiala TCA-cykelmetaboliter har rapporterats vara låga hos CFS-patienter."

Källa:
Hara, Y., Kume, S., Kataoka, Y., & Watanabe, N. (2021). Changes in TCA cycle and TCA cycle-related metabolites in plasma upon citric acid administration in rats. Heliyon, 7(12), e08501. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08501