Citrat vid demens/ALZ

"...citrat kan vara ett nytt och mer effektivt terapeutiskt alternativ genom att förbättra mitokondriell hälsa, cellulär bioenergetik, acetyl-CoA och ACh-syntes, än de nuvarande behandlingarna av AD."  (AD = Alzheimer’s disease)

I cellerna används citrat för att bilda acetyl-CoA, en nödvändig råvara för att tillverka acetylkolin. Om det är brist på citrat vid alzheimers så skulle tillskott med citrat kunna göra nytta och i artikeln (Chhimpa N et al, 2023) redogör man för detta. 

En annan svag länk vid alshimers tycks vara att det i kan vara en brist på enzymet coenzym A (CoA) vilket behövs för flera enzymer i mitokondrierna och för att cellerna ska kunna bilda acetyl CoA (råvaran till acetylkolin som nämndes ovan). I en studie (Sang C et al, 2022) fastställdes det  från analyser av avlidnas hjärnor att det kan vara brist på panotensyra (vitamin B5). Pantotensyra är ett förstadium till coenzym A. 

Det här är ingen uppmaning att behandla svår sjukdom på egen hand men ändå bra att känna till att det kan finnas underliggande problem. 


Chhimpa, N., Singh, N., Puri, N., & Kayath, H. P. (2023). The Novel Role of Mitochondrial Citrate Synthase and Citrate in the Pathophysiology of Alzheimer's Disease. Journal of Alzheimer's disease : JAD, 94(s1), S453–S472. https://doi.org/10.3233/JAD-220514

Sang, C., Philbert, S. A., Hartland, D., Unwin, R. D., Dowsey, A. W., Xu, J., & Cooper, G. J. S. (2022). Coenzyme A-Dependent Tricarboxylic Acid Cycle Enzymes Are Decreased in Alzheimer's Disease Consistent With Cerebral Pantothenate Deficiency. Frontiers in aging neuroscience, 14, 893159. https://doi.org/10.3389/fnagi.2022.893159