Fastehärmande kost mot inflammatorisk värk

FMD (fastehärmande kost) har testats i flera olika sammanhang men jag tycker att den här studien är extra intressant eftersom den visar att FMD påverkar något som vi specifikt även vill påverka med produkterna som ingår i Citronprotokollet.

Vad studien handlar om är så kallade NETs och hur dessa bidrar till neuroinflammation och smärta. NETs är en förkortning för 'neutrofila extracellulära fällor'. Första gången jag hörde om dessa NETs var jag tvungen att dubbelkolla att det inte var ett första aprilskämt men det var det inte.

NETs: Immuncellernas "fiskenät"
NETs innebär att neutrofiler som är en typ av immunceller kastar ut något som ser ut ungefär som ett fiskenät. Nätet är uppbyggt DNA och i nätet finns olika enzymer (myeloperoxidas och elastas samt histoner) som effektivt hjälper till att rensa bort patogener men näten bidrar också till att skapa inflammation och vävnadsskador. Anledningen till det är att extracellulärt DNA, dvs DNA utanför cellen, lockar till sig mer immunceller och det skapar mer inflammation. Faktum är att extracellulärt är en mycket kraftfull trigger för inflammation och rer inflammtion innebär också att det bildas med extracellulärt DNA från att det dör fler celler. Det här är ett reellt problem som spelar en viktig roll inte bara inom kronisk inflammation utan även inom kritiska tillstånd såsom sepsis. 

FMD minskar bildandet av NETs i ryggmärgen
I studien visar man att FMD, det vill säga fastehärmande kost, minskar bildningen av NETs och dämpar neuroinflammation i ryggmärgen samt dämpar värk. De här effekterna förklarades av att FMD minskade utsöndring av MAO-B från aktiverade celler såsom mikroglia, astrocyter och nervceller. Man noterade att i samband med inflammationen ökade flera av de vanliga inflammationsdrivande cytokinerna såsom IL-6 och TNF-α. 

För att sammanfatta lite så kan man säga att en kosten kan spela en viktig roll för att minska inflammation och att en fastehärmande kost är ett bra exempel på sådan kost. En sån här studie är gjord under experimentella förhållanden där man skapar inflammation på ett 'konstgjort' sätt och man kan anta att en kronisk inflammation som byggs upp under många års tid är svårare att bli av med och att det därför förmodligen inte räcker att enbart lägga om kosten. 


Källa:
Li, T., Yue, Y., Ma, Y., Zhong, Z., Guo, M., Zhang, J., Wang, Z., & Miao, C. (2023). Fasting-mimicking diet alleviates inflammatory pain by inhibiting neutrophil extracellular traps formation and neuroinflammation in the spinal cord. Cell communication and signaling : CCS, 21(1), 250. https://doi.org/10.1186/s12964-023-01258-2