Låga plasmanivåer av citrat vid kronisk hosta

Ihållande, långvarig. utdragen eller kronisk hosta (ja du fattar... en hosta som inte går över). Den medicinska definitionen för sån här hosta är att den ska hållit i sig i mer än 8 veckor. Den här typen av hosta plågar uppemot 9% av de som söker vård och ofta finns det någon underliggande sjukdom bakom hostan. Har du hosta som inte går över ska du söka vård, åtminstone för att ta reda på om det finns något underliggande problem. 

I den här studien fann man att låg blodkoncentration av citrat var en gemensam faktor vid nydiagnostiserad utdragen hosta, även efter att man justerat efter faktorer som kan påverka, t  ex astma,  upper airway cough syndrome ("baksnuva") och gastroesofageal refluxsjukdom (GERD).

Inflammation ökar hos icke-astmatiska personer med kronisk hosta och en spekulation är att låga nivåer av citrat inte skyddar mot inflammation och kronisk hosta blir följden. Luftvägsinflammation är involverad i de underliggande sjukdomarna såsom astma, rinosinuit (inflammation i näsa/bihålor) och GERD så man kan anta att lågt citrat kan bidra till kronisk hosta hos dessa. 

Varför dessa individer har lågt citrat vet man inte men det kan ju givetvis bero på hur kosten ser ut och/eller att de förbrukar mer citrat. Vid inflammation har citrat en reglerande roll i cellerna och det behövs då mer citrat. Om mängden citrat ligger för lågt i blodet kanske immunförsvaret som orsakar inflammation inte får de rätta signalerna för att upphöra inflammationen.


Källa:
Terada, S., Matsumoto, H., Nishi, K., Kogo, M., Nomura, N., Tashima, N., Morimoto, C., Sunadome, H., Nagasaki, T., Oguma, T., Nakatsuka, Y., Murase, K., Kawaguchi, T., Tabara, Y., Sonomura, K., Matsuda, F., Chin, K., & Hirai, T. (2023). Association of lower plasma citric acid with prolonged cough: the Nagahama study. Scientific reports, 13(1), 13921. https://doi.org/10.1038/s41598-023-40878-z