Salt i kampen mot tumörer

Det här är inte den första studien när det gäller effekten av salt vid cancer. Faktum är att det finns flera som har visat väldigt intressanta och lovande resultat. Till exempel jämförde man i en studie effekten av salt vs immunterapi. Effektmässigt hade dessa ungefär samma effekt! Givetvis behövs det fler studier för att bekräfta såna effekter så tolka inte den här informationen som att salt är något alternativ till annan behandling. 

Salt är känt för att trigga en inflammatorisk immunrespons i celler och i den här studien som i skrivande stund inte ännu är publicerad visar man att salt upphäver den antiinflammatoriska effekter av regulatoriska T-celler (Treg) och aktiverar cytotoxiska T-celler ("tumörätare"). I studien tog man ut T-celler från försöksdjur och behandlade cellerna med salt och sen injicerade cellerna igen varefter man såg att tumörvolym minskade. Den här överföringsmodellen av T-celler användes för att kunna utesluta att t ex tarmfloran eller något annat påverkade effekten. I tidigare studie har man gett salt i dricksvattnet till försöksdjuren. 

Kommer vi att någon gång få se salt användas inom cancervården? Nej sannolikt inte. Det är alldeles för mycket pengar som står på spel. Sån här forskning är ändå intressant för den visar hur vanliga ämnen i våra kroppar och celler fungerar som reglerare för immunförsvaret. 

Om man tänker att salt skulle förebygga cancer så är det troligen fel. Immunförsvaret har en massa tvärtomeffekter och vid cancer är det mesta tvärtom en gång till. I en frisk kropp riskerar ett högt saltintag att störa immunhomeostasen och bidra till inflammation och därmed eventueltl även öka risken för cancer. Saltintaget bör sannolikt ligga på en lagom nivå eftersom det trots allt är ett ämne som vi behöver. 


https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.09.14.557686v1.full