Ett immunmetabolisk protokoll

Citronprotokollet™ bygger primärt på immunmetaboliska principer. Det här är ett forskningsområde som handlar om hur ämnesomsättningen i immunceller, dvs de celler som utgör själva immunförsvaret, styr deras funktioner. Immunceller har olika lägen där de kan vara passiva eller driva på inflammation men faktiskt även antiinflammatoriska. Vilket läge de befinner sig i styrs av miljön de befinner sig i och genom ett komplext samspel mellan cellerna. Mer i detalj regleras samspelet med hjälp av olika ämnen som cellerna utsöndrar, såsom cytokiner, kemokiner men även av ämnen som kommer direkt från cellernas ämnesomsättning. Läs mer om hur protokollet fungerar genom att klicka på knappen nedan.

Vad är Citronprotokollet?

Det är tre produkter som tillsammans bildar det vi kallar Citronprotokollet™ och är avsett att dämpa kronisk inflammation. En sån inflammation är ingen sjukdom i sig utan kan ses mer som en grundorsak där immunförsvaret och de vävnader som detta påverkar är ur balans. Protokollets målsättning är att återställa balansen.  

Illustation över ämnesomsättning i en aktiverad immuncell.

Hur säker kan man vara på att protokollet fungerar?
Det går inte att förutspå effekt och så är det ju med allt annat också, utan det handlar om sannolikhet. Vi har vissa områden, t ex inflammatorisk tarm, där jag skulle skulle bli förvånad om du inte upplevde rejäla förbättringar ganska omgående. Variationer kan förekomma och det kan då bero på exempelvis grad av immuninfiltration i berörda vävnader och då kan det ta längre tid för att uppnå effekt. Vi bygger successivt upp ett underlag för att i större utsträckning kunna förutspå med målsättningen att identifiera specifika marknader för protokollet och då kanske det även blir aktuellt att göra studier för att dokumentera detta. I vilket fall så vet man inte på individnivå förrän man har testat.

Till vem riktar sig Citronprotokollet?
Protokollet kan användas av alla men det är givetvis mer motiverat att använda om man kämpar med sin hälsa och kanske inte fått hjälp på annat håll. Det spelar ingen större roll hur länge du haft problem eller hur många vårdcentraler du har besökt utan det handlar om dina problem kan kopplas till kronisk inflammation.  

Vad är så speciellt med Citronprotokollet jämfört med annat?
En stor del av protokollet grundar sig på forskning inom immunmetabolism som handlar om hur immuncellers ämnesomsättning styr effektorfunktionerna, t ex om en immuncell ska driva på inflammation eller inte. Protokollet består av en kombination av ämnen som reglerar effektorfunktionerna på olika sätt och påverkar på sätt hur celler kommunicerar med varandra. Det är komplexa saker som är svåra att förklara men det jag kan säga är att protokollet är på en helt annan nivå än vad man normalt ser när det handlar om kosttillskott. Det är framtaget med bara ett syfte och det är att göra nytta och skapa nöjda kunder.


För oss finns det inget viktigare än att du får effekt med Citronprotokollet™ och blir en kund som kan rekommendera protokollet till andra.  Därför, börja med alla tre produkterna och ta enligt anvisningarna som står på förpackning. Det är samma dos för alla, det är väl tilltaget. När förpackningarna börjar ta slut, drygt 3 veckor (du kanske har lite mer kvar av någon produkt) så gör du en utvärdering om du tycker att det är värt att fortsätta. Det är givetvis så att vissa symtom kan minskar långsamt med tiden och då får man gå lite på känn. 

Kom igång med Citronprotokollet