RCU DETOX

RCU Detox riktar in sig på det som kallas cell-fritt DNA (cfDNA). Det är DNA som till exempel frigörs när celler dör och det dör några miljarder celler varje dag. Normalt kan kroppen själv bryta ned cfDNA och det sker genom att  immunceller frisätter ett enzym som heter DNas-1. Vid inflammation kan eller snarare är denna förmåga nedsatt, antingen på grund av det bildas mer cfDNA än vad som kan brytas ned eller att förmågan att bryta ned minskas. Vid vissa åkommor har man visat att enzymet kan vara muterat, dvs inte fungera normalt. cfDNA klassas som ett skade-associerat molekylärt mönster och aktiverar immunceller via specifika DNA-sensorer som känner av både kroppseget cfDNA och främmande DNA från bakterier och virus. 

cfDNA kommer inte bara från vanliga celler som dör hela tiden i kroppen utan det kan komma även från immunceller, till exempel från det som kallas neutrofila extracellulära fällor. Det är ett bra exempel på hur en immuncell aktiveras, frigör cfDNA och driver på fortsatt inflammation genom att aktivera andra celler, det blir en inflammatorisk loop. När cfDNA frigörs ökar även presentation av det som kallas själv- eller autoantigener och på så sätt minskar dessa processer självtoleransen där immunförsvaret inte så skillnad på kroppsegen ("själv") och främmande. Det är grund för utvecklandet av autoimmunitet. 

RCU Detox bygger på resveratrol som finns i vindruvor och näringsämnet koppar. I en viss mängd och proportion har forskning visat att detta hjälper till att bryta ned cfDNA ungefär lika effektivt som DNas-1. Mängden koppar per dagsdos är 0.00056mg så det är ytterst små mängder. Tar man för mer, minskar effekten. Följ därför alltid den på förpackningen angivna doseringen.

RCU DETOX kan användas periodvis eller konstant. Studie på möss visar bara fördelar vid lång tids användning för att dämpa metabol och mitokondriell dysfunktion. Följ alltid doseringen som står på förpackningen.

Det här är ett kosttillskott och ska ej ersätta varierad kosthållning. Produkten rekommenderas ej till gravida och ammande för att ta det säkra före det osäkra. Förvaras torrt och utom räckhåll för barn.


Mer läsning:

1. Raghuram GV, Tripathy BK, Avadhani K, et al. Cell-free chromatin particles released from dying cells inflict mitochondrial damage and ROS production in living cells. Cell Death Discov. 2024;10(1):30. Published 2024 Jan 15. doi:10.1038/s41420-023-01728-z

2.
  Shabrish S, Pal K, Khare NK, et al. Cell-free chromatin particles released from dying cancer cells activate immune checkpoints in human lymphocytes: implications for cancer therapy. Front Immunol. 2024;14:1331491. Published 2024 Jan 11. doi:10.3389/fimmu.2023.1331491

3. Pilankar A, Singhavi H, Raghuram GV, et al. A pro-oxidant combination of resveratrol and copper down-regulates hallmarks of cancer and immune checkpoints in patients with advanced oral cancer: Results of an exploratory study (RESCU 004). Front Oncol. 2022;12:1000957. Published 2022 Sep 16. doi:10.3389/fonc.2022.1000957

4. Chaudhary S, Mittra I. Cell-free chromatin: A newly described mediator of systemic inflammation. J Biosci. 2019;44(2):32.

5. Mittra I, Khare NK, Raghuram GV, et al. Circulating nucleic acids damage DNA of healthy cells by integrating into their genomes.
J Biosci. 2015;40(1):91-111. doi:10.1007/s12038-015-9508-6

6. Mittra I, Pal K, Pancholi N, et al. Prevention of chemotherapy toxicity by agents that neutralize or degrade cell-free chromatin. Ann Oncol. 2017;28(9):2119-2127. doi:10.1093/annonc/mdx318

7.  Hashimoto T, Yoshida K, Hashiramoto A, Matsui K. Cell-Free DNA in Rheumatoid Arthritis. Int J Mol Sci. 2021;22(16):8941. Published 2021 Aug 19. doi:10.3390/ijms22168941

8.  Peng Y, Wu Y, Chen S, et al. Circulating cell-free DNA correlate to disease activity and treatment response of patients with radiographic axial spondyloarthritis. Sci Rep. 2024;14(1):178. Published 2024 Jan 2. doi:10.1038/s41598-023-50543-0

9.  Duvvuri B, Lood C. Cell-Free DNA as a Biomarker in Autoimmune Rheumatic Diseases. Front Immunol. 2019;10:502. Published 2019 Mar 19. doi:10.3389/fimmu.2019.00502

10.  Mondelo-Macía P, Castro-Santos P, Castillo-García A, Muinelo-Romay L, Diaz-Peña R. Circulating Free DNA and Its Emerging Role in Autoimmune Diseases. J Pers Med. 2021;11(2):151. Published 2021 Feb 20. doi:10.3390/jpm11020151