SYMBIOS

Hälsa startar i tarmen och det är även där Symbios startar sin resa i kroppen men det är långt ifrån någon slutdestination. Den här produkten har väldigt bred verkningsmekanism och när du börjar med Citronprotokollet™ är det bra att inkludera Symbios för den samverkar väldigt bra med RCU Detox och Akoge. När du har nått ditt du vill kan du antingen fortsätta eller minska ned på dosen eller alternativt använda Symbios periodvis några gånger per år.

Syftet med Symbios går i stora drag ut på att främja och återställa balans i tarmarna genom att främst reglera NLRP6/IL-18/antimikrobiella peptider (AMP). En defekt reglering i dessa driver på dysbios, läckande tarm där till exempel den bakteriella toxinen LPS, TLR4- och TLR9 agonister, histamin och annat kan komma in i cirkulationen och driver där på systemisk inflammation. Men som sagt, Symbios börjar bara sin resa i tarmen. De verksamma beståndsdelarna bidrar dels till en ökning av haloaminer som hämmar NF-kB (masterreglerande transkriptionsfaktor för inflammation) och aktiverar NRF2 som reglerar intracellulära antioxidanter (katalas, superoxiddismutas, glutation) och dels hämmar de glykolysen. Glykolysen är en metabol väg som aktiverade celler använder för att metabolisera socker. Hämmar man den så sätter man rejäla käppar i hjulet för inflammation.

Produkten baserar sig på en kombination av sockerarten D-mannos och aminosyran taurin. Vi anpassar alltid doseringen för att få bästas möjliga effekt så den dosering som står på förpackningen ska ej överskridas.

Det här är ett kosttillskott och ska ej ersätta varierad kosthållning. Produkten rekommenderas ej till gravida och ammande för att ta det säkra före det osäkra. Förvaras torrt och utom räckhåll för barn.Mer läsning:
1. Xiao P, Hu Z, Lang J, et al. Mannose metabolism normalizes gut homeostasis by blocking the TNF-α-mediated proinflammatory circuit. Cell Mol Immunol. 2023;20(2):119-130. doi:10.1038/s41423-022-00955-

2. Zhang H, Zhao X, Gao Y, et al. D-Mannose promotes recovery from experimental colitis by inducing AMPK phosphorylation to stimulate epithelial repair.
Food Funct. 2024;15(2):625-646. Published 2024 Jan 22. doi:10.1039/d3fo03146b

3. Dong L, Xie J, Wang Y, et al. Mannose ameliorates experimental colitis by protecting intestinal barrier integrity. Nat Commun. 2022;13(1):4804. Published 2022 Aug 16. doi:10.1038/s41467-022-32505-8

4. Wen C, Guo Q, Wang W, et al. Taurine Alleviates Intestinal Injury by Mediating Tight Junction Barriers in Diquat-Challenged Piglet Models. Front Physiol. 2020;11:449. Published 2020 May 28. doi:10.3389/fphys.2020.00449

5. Ahmadi S, Wang S, Nagpal R, et al. A human-origin probiotic cocktail ameliorates aging-related leaky gut and inflammation via modulating the microbiota/taurine/tight junction axis. JCI Insight. 2020;5(9):e132055. Published 2020 May 7. doi:10.1172/jci.insight.132055

6. Ma YD, Lv QF, Zhao DD, et al. Intervention Effect of Taurine on LPS-Induced Intestinal Mechanical Barrier Injury in Piglets. Adv Exp Med Biol. 2022;1370:73-80. doi:10.1007/978-3-030-93337-1_7

7. Qian W, Li M, Yu L, Tian F, Zhao J, Zhai Q. Effects of Taurine on Gut Microbiota Homeostasis: An Evaluation Based on Two Models of Gut Dysbiosis. Biomedicines. 2023;11(4):1048. Published 2023 Mar 29. doi:10.3390/biomedicines11041048

8. Wang H, Teng X, Abboud G, Li W, Ye S, Morel L. D-mannose ameliorates autoimmune phenotypes in mouse models of lupus. BMC Immunol. 2021;22(1):1. Published 2021 Jan 5. doi:10.1186/s12865-020-00392-7  

9. Wang J, Jalali Motlagh N, Wang C, et al. d-mannose suppresses oxidative response and blocks phagocytosis in experimental neuroinflammation. Proc Natl Acad Sci U S A. 2021;118(44):e2107663118. doi:10.1073/pnas.2107663118  

10. Zhou J, Lu Y, Wu W, Feng Y. Taurine promotes the production of CD4+CD25+FOXP3+ Treg cells through regulating IL-35/STAT1 pathway in a mouse allergic rhinitis model. Allergy Asthma Clin Immunol. 2021;17(1):59. Published 2021 Jun 19. doi:10.1186/s13223-021-00562-1

11.  Chen N, Zhao M, Guo Y, et al. D-mannose is a rapid inducer of ACSS2 to trigger rapid and long-lasting antidepressant responses through augmenting BDNF and TPH2 levels. Transl Psychiatry. 2023;13(1):338. Published 2023 Nov 1. doi:10.1038/s41398-023-02636-7

12. Maleki V, Mahdavi R, Hajizadeh-Sharafabad F, Alizadeh M. The effects of taurine supplementation on oxidative stress indices and inflammation biomarkers in patients with type 2 diabetes: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Diabetol Metab Syndr. 2020;12:9. Published 2020 Jan 29. doi:10.1186/s13098-020-0518-7

13. Larabi AB, Masson HLP, Bäumler AJ. Bile acids as modulators of gut microbiota composition and function. Gut Microbes. 2023;15(1):2172671. doi:10.1080/19490976.2023.2172671

14. Qian W, Li M, Yu L, Tian F, Zhao J, Zhai Q. Effects of Taurine on Gut Microbiota Homeostasis: An Evaluation Based on Two Models of Gut Dysbiosis. Biomedicines. 2023;11(4):1048. Published 2023 Mar 29. doi:10.3390/biomedicines11041048

15. Lin EY, Lai HJ, Cheng YK, et al. Neutrophil Extracellular Traps Impair Intestinal Barrier Function during Experimental Colitis. Biomedicines. 2020;8(8):275. Published 2020 Aug 5. doi:10.3390/biomedicines8080275

16. Ma Y, Zhang Y, Li R, et al. Mechanism of taurine reducing inflammation and organ injury in sepsis mice. Cell Immunol. 2022;375:104503. doi:10.1016/j.cellimm.2022.104503

17.  Levy M, Thaiss CA, Zeevi D, et al. Microbiota-Modulated Metabolites Shape the Intestinal Microenvironment by Regulating NLRP6 Inflammasome Signaling. Cell. 2015;163(6):1428-1443. doi:10.1016/j.cell.2015.10.048