NanoState™ Glutation
 

REDOX-GSH™ [GLUTATHIONE]

Glutation ["GSH"] är en intracellulära antioxidant och utgör cellernas största försvar mot fria radikaler och radikala syreföreningar ["ROS"]. GSH är viktig för att bevara redox-homeostasen vilket kan beskrivas som en balans mellan bildning och avlägsning av fria radikaler och ROS. Yttre faktorer som ökar produktionen av ROS (kemikalier/läkemedel, tungmetaller, stress etc) innebär en extra utmaning för redox-homeostasen. När redox-homeostasen rubbas ökar risken för att genomet (DNA) i cellernas skadas.

Utöver att ta hand om fria radikaler och ROS är GSH även involverat i bl a leverns detoxifieringsprocesser (fas-2 reaktioner) där kroppsfrämmande ämnen konjugeras. GSH fungerar även som en reservförråd av tioler för många cellulära proteiner såsom tiodedoxiner och metallotioneiner och är viktig co-faktor för många enzymer. En annan egenskap som GSH har är dess förmåga att återvinna andra oxidanter, b la tokoferoler (e-vitamin) och vitamin C. 

Kemiskt sett är glutation en tripeptid bestående av aminosyrorna glycin, cystein och glutaminsyra. Glutation förekommer i en reducerad form (GSH) och i en oxiderad form (GSSG). Förhållandet mellan dessa används ofta i studier som en markör cellernas antioxidantiva kapacitet.

Som med det mesta minskar produktionen även av GSH i takt med att vi blir äldre men forskning visar även att t ex långdistanslöping (223 km) kan orsaka s s k glutationuttömning vilket inte var återställt förrän 3 veckor senare. Vissa sjukdomar orsakar även att det förbrukas mycket glutation. 

Att ta glutation som kosttillskott är ett sätt att öka nivåerna av glutation i cellerna men upptaget är dåligt pga av att det degraderas snabbt i tarmarna av enzymet γ-glutamyltranspeptidas (GGT). N-acetylcystein (NAC) är i det avseendet för att fylla på förråden av glutation men NAC är läkemedelsklassat i Sverige. Av den anledningen tog vi med vår NanoState™-teknologi fram Redox-GSH™ som absorberas effektivt sublingualt [under tungan]. Studier visar att sublingualt administrerat glutation fyller på minst lika bra som NAC*

* Redox Biol. 2015 Dec;6:198-205.


REKOMMENDERAD DOSERING

Skaka flaskan och dra upp lösningen i pipetten och droppa 10 droppar [cirka 0.5ml] under tungan och håll kvar lösningen där i 30-60 sekunder innan du sväljer. Ta denna dos på morgonen och, vid behov, ta samma dos ytterligare en gång på eftermiddag eller kväll. Den rekommenderade dosen ska ej överskridas.

INNEHÅLL

Vegetabiliskt glycerol, sterilt vatten, 200mg/ml glutation [JP15].

Kosttillskott

Bör ej ersätta varierad kosthållning. Förvaras utomräckhåll för barn och ska ej användas av gravida eller ammande. 

KONTRAINDIKATIONER

Använd ej i kombination med läkemedel som verkar via generering av ROS.