FRANK™ NANo-BOSWELLIN

De verksamma beståndsdelarna i den här produkten är boswellinsyror som kemiskt sett är pentacykliska triterpenoider. Boswellinsyror framställs från hartset (kådan) från trädet Boswellia serrata även kallat indiskt rökelseträd. Hartset kallas ibland för Frankincense eller Olibanum. Det förekommer eteriska oljor som ofta säljs under namnet Frankincenseolja och dessa ska inte förväxlas med denna produkt då oljan främst innehåller terpener och inte har de terapeutiska effekter in vivo som denna produkt erbjuder. 

Boswellinsyror har i forskning visats ha bl a inflammationshämmande och avsvällande effekt. Av den här anledningen använder ofta Boswellia i olika produkter som ska vara bra för lederna. Det går utmärkt att kombinera boswellinsyror med curcumin. Om du väljer våra produkter så är Circumin™ namnet på vårt nanoliposomalt curcumin. Lämpligen använder du produkterna i förhållandet 1:1 till 1:2 (Frank™: Circumin™).

Den här produkten är framtagen för att få in en större mängd boswellinsyror in i cirkulationen. Boswellinsyror är hydrofoba ämnen som tas upp dåligt. Upptaget kan förbättras lite om du tar dem i kombination med fett men det är fortfarande ganska marginell skillnad och det gör att du behöver ta flera gram dagligen för en terapeutisk verkan. Våra boswellinsyror är 85% och dessa är nanoliposomalt konjugerade vilket gör att löslighet och upptag förbättras markant samtidigt som det minimera metabolisering i levern. Det här gör att du kommer väldigt långt på doser som med ett vanligt kosttillskott  skulle vara helt overksamma. 


REKOMMENDERAD DOSERING

Ett pump ger cirka 1mL. Blanda i vatten, juice eller annan dryck, rör om och drick.  Ta denna dos på morgonen och vid behov ytterligare en dos på eftermiddag eller kväll, dvs 1-2 pump dagligen. Den rekommenderade dosen ska ej överskridas.

INNEHÅLL

PEG-sorbitanoleat-boswelliakomplex (verksam beståndsdel: boswellingsyror 50mg/mL från extrakt av resingum från Boswellia serrata, standardiserat till 85%  boswellinsyror), vegetabiliskt glycerol.

Kosttillskott

Bör ej ersätta varierad kosthållning. Förvaras utomräckhåll för barn och ska ej användas av gravida eller ammande. 

KONTRAINDIKATIONER