NANO-CURCUMIN 

Curcumin är kemisk sett en antioxidant men har en djupgående epigenetisk verkan på våra celler. Den kanske viktigaste effekten av curcumin är dess inverkan på ett protein som heter NF-κB. Det här proteinet styr transkription i gener som är involverade i cellernas hantering av stress och hot och spelar en nyckelroll vid t ex infektioner och inflammation. Normalt slås NF-κB på vid behov men ibland kan det här proteinet vara dysregulerat och spelar då en nyckelroll inom det vi i vårt forskningsprogram kallar 'inflammatorisk loop'. Den här loopen är enkelt förklarat ett självförsörjande inflammatoriskt kretslopp som kan vara svårt att bryta och cellernas normala funktioner kan gå förlorade. 

Nano-curcumin är avsett för oral administrering och utnyttjar nanoteknik för att leverera curcumin in i blodbanan för att slutligen nå målcellerna. 
 


REKOMMENDERAD DOSERING

Som ett dagligt kosttillskott:  Ett tryck på pumpen ger cirka 1mL Circumin™ och ger 50mg  curcumin-nanoliposomer.  Blandas i vatten eller annan dryck efter smak. 

Terapeutisk användning:  1-2 tryck på pumpen 2-3 gånger dagligen eller enligt ordination. Observera att det här är en nanoprodukt och behöver ej doseras lika högt som vanligt curcumin. Den rekommenderade dosen ska ej överskridas.

FÖRVARING

Rumstemperatur eller kylskåp. Undvik direkt solljus. 

OBS!

Denna produkt innehåller curcumin som är ett kraftigt gult färgämne. Akta därför kläder och annat som du är rädd om. Om du av en händelse skulle få en fläck brukar handsprit eller IPA (ytdesinfektion) ta bort fläckarna.

INNEHÅLL

PEG-sorbitanoleat-curcuminoidkomplex (50mg/mL curcumin från extrakt 95% av Curcuma Longa [radix]), vegetabiliskt glycerol.

Kosttillskott

Bör ej ersätta varierad kosthållning. Förvaras utomräckhåll för barn och ska ej användas av gravida eller ammande. 

KONTRAINDIKATIONER

Innehåller ämnen som har en hämmande inverkan på P-glykoprotein och CYP3A4 och bör därför intas med försiktighet i kombination med vissa läkemedel då effekten av dem kan öka.