Pepperin™ [Nano-Piperine]

Detta är en långtidscirkulerande nano-beredning med piperin [ett ämne som förekommer naturligt i svartpeppar] med god förmåga att penetrera celler.
  • Biokompatibels nanobaserat transportsystem
  • Högkoncentrerad, 20mg/mL
Piperin är ett av de aktiva ämnena som finns i svartpeppar, Piper Nigrum. Piperin är känt för att kunna öka biotillgängligheten på många ämnen, både naturliga och syntetiska. Den effekt som piperin har på biotillgänligheten  sker inte genom att upptaget ökar utan på att metaboliseringen minskar. Många av de ämnen som administrerar via munnen genomgår omfattande metabolisering i mag-tarmkanal och i levern. Piperin hämmar vissa enzymer, bl a CYP3A4 som oxiderar många ämnen och  UDP-glukuronyltransferas som glukuronid-konjugerar många ämnen. Dessa blir då mer vattenlösliga för att lättare kunna exkreteras med urinen. 

Trots att piperin är bra på att öka biotillgängligheten på många olika ämnen så har piperin i sig själv dålig biotillgänglighet vilket beror på att det är hydrofobt men förmodligen också för att det fungerar som substrat för vissa leverenzymer. Piperin har en kort halveringstid och detta påverkar den terapeutiska effekten av detta mycket potenta ämne. Av denna anledning tog ELABS fram Pepperin™.  

REKOMMENDERAD DOSERING

1-2 pump dagligen. Blanda i vatten eller annat. Går att använda för istället för svartpeppar på mat. Blanda då ut i vatten eller olja till önskar konsistens. 


FÖRVARING

Rumstemparatur. 

INNEHÅLL

PEG-sorbiatoleat-piperinkomplex (innehållande 20mg/mL piperin från Piper nigrum standardiserat till 98% piperin).

Kosttillskott

Bör ej ersätta varierad kosthållning. Förvaras utomräckhåll för barn och ska ej användas av gravida eller ammande. 

KONTRAINDIKATIONER

Innehåller piperin som har en hämmande inverkan på P-glykoprotein och CYP3A4 och bör därför intas med försiktighet i kombination med vissa läkemedel.