Qure™ [NANO-QUERCETIN]

Alla vet vi att frukt och grönsaker är nyttigt och några piller kan aldrig ersätta en bra varierarad kost. Men varför? Växtriket innehåller så mycket mer än bara vitaminer och mineraler. I dem finns något som brukar kallas fytokemikalier. Dessa är ämnen som inte klassas som näringsämnen men de är förmodligen betydligt viktigare för vår hälsa än vad vi är medvetna om. Tyvärr äter inte alla så mycket grönsaker och frukt och det finns forskning som visar att konventionellt odlad mat kan innehåller betydligt mindre mängder av dessa ämnen. 

Quercetin är ett sånt ämne som finns i växtriket och har i studier på cellinjer visats vara bra för hjärta och kärl, blodtrycket, antiinflammatoriskt, stärkande mot infektioner i framförallt de övre luftvägarna, kunna lindra allergier och mycket mer. Man brukar kalla den här breda typen av verkningsmekanism för pleiotropisk effekt. Curcumin är också ett pleiotropiskt ämne. De har båda gemensamt, utöver sitt otroliga terapeutiska potential, att de tas upp väldigt dåligt vilket gör att det är svårt att utvärdera och tillvarata dessa positiva egenskaper. Studier som gjorts på bl a nanoemulsioner, liposomer, miceller visar mycket lovande resultat.

Kemiskt sett är quercetin en flavonol vilket är en av undergrupperna som ingår i flavonoider som i sin tur är en undergrupp till polyfenoler. Det här är ämnen som utgör en viktig del i medelhavskosten. Vi får dagligen i oss 50-600mg quercetin via kosten. För att få en bra terapeutisk effekt behöver vid få i oss några gram quercetin. 

Quercetin har ett mycket stort terapeutiskt potential men liksom många andra ämnen är det hydrofobt, dvs gillar inte vatten och det påverkar upptaget negativt. Upptaget är väldigt varierande mellan olika individer och beroende på form av quercetin. I växtriket är förekommer quercetin konjugerat till något, ofta en sockermolekyl, som gör molekylen mer vattenlöslig vilket förbättrar upptaget. Kosttillskott med quercetin har fördelen att kunna tillföra stora mängder quercetin. Alla former av quercetin genomgår metabolisering, främst metylering och glukuronidering. 

Qure™ är en avancerad form av quercetin i ett komplex som bidrar till ett upptag som är upp till 33-faldigt bättre än vanligt quercetin. Det gör att du får bättre effekt trots mindre dos. Bättre upptag sker genom en kombination av förbättra absorption pga av ökad löslighet och permeabilitet, minskad metabolisering (nedbrytning) och förlängd halveringstid.


REKOMMENDERAD DOSERING

Ett pump ger cirka 1mL. Blanda i vatten, juice eller annan dryck, rör om och drick.  Ta denna dos på morgonen och vid behov ytterligare en dos på eftermiddag eller kväll, dvs 1-2 pump dagligen. Dosen kan ökas enligt ordination. Den rekommenderade dosen ska ej överskridas.

INNEHÅLL

 PEG-sorbitanoleat-quercetinkomplex (65-67mg/mL quercetin), glycerol (vegetabilisk). 

Kosttillskott

Bör ej ersätta varierad kosthållning. Förvaras utomräckhåll för barn och ska ej användas av gravida eller ammande. 

KONTRAINDIKATIONER

Den här produkten kan påverka effekten av vissa läkemedel genom dess hämmande effekt på CYP2D6 och måttligt hämmande effekt på CYP3A4 och CYP2C19.