En aggressiv immuncell kan vara bra vid infektion men det är viktigt att den lugnar ned sig när den utfört sitt jobb. Vid kronisk inflammation fortsätter den att vara aggressiv och gör då mer skada än nytta.

CITRONPROTOKOLLET BYGGER PÅ FORSKNING INOM IMMUNMETABOLISM

Immunsystemet är som en kommunikativ armé där immunceller behöver prata med varandra för att koordinera sitt försvar. 

Immunmetabolism -  Samarbete inom immunförsvaret

Immunmetabolism handlar inte bara om hur immunsystemet hanterar bränsle utan också om hur immunceller pratar med varandra. Tänk på det som telefonsamtal mellan soldater på slagfältet.

 1. Bränslehantering och Signalering: Immunmetabolism handlar om att fördela bränsle för immuncellerna. Men det handlar också om att skicka och ta emot signaler. Immunceller använder kemiska signaler, som små budbärare kallade cytokiner och kemiska reaktioner, för att berätta för varandra vad som händer. Det är som att ha ett kommunikationssystem inom armén.

 2. Samarbete och ledning: Immunceller samarbetar för att bekämpa hot. Vissa immunceller fungerar som ledare och styr trupperna, medan andra utför specifika uppgifter. De måste kommunicera för att koordinera sitt försvar. Det är som att ha generaler, soldater och spanare som pratar med varandra för att vinna striden.

 3. Kronisk Inflammation och kommunikationsproblem: Vid kronisk inflammation är kommunikationen fel. Immunceller få för mycket signaler eller fel signaler, vilket leder till ett konstant högt beredskapstillstånd. Det är som att ha en radio som spelar hög musik hela tiden, och det blir svårt att höra de viktiga meddelandena, t ex att immunförsvaret ska lugna ned sig. 

Det Citronprotokollet™ riktar in sig på är att de celler som driver på inflammation (generalerna). Vi försöker minska de order som generalen får från bland annat cytokiner genom att dämpa signaleringsvägar (med polyfenoler), och vi motverkar det som får generalen att inte förstå att kriget är över... han kan lugna ned sig nu (alfa-ketoglutarat och citrat). När generalen slutar att skrika ut sina order till soldaterna bryts förhoppningsvis kommunikationen. 


Inflammation ger sjukdom
Sjukdom ger inflammation

Inflammation är nära kopplad både till för tidigt åldrande och de flesta hälsoproblem och sjukdomar. Nedan är några exempel:

 • Kronisk tarminflammation
 • Reumatoid artrit
 • Ostreoastrit (artros)
 • Ateroskleros
 • Kronisk lunginflammation (exempelvis kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL)
 • Psoriasis
 • Insulinresistens
 • Kronisk hepatit
 • Autoimmuna sjukdomar
 • Allergiska sjukdomar
 • Fetma
 • Kronisk njursjukdom
 • Neurodegenerativa sjukdomar
 • Fibromyalgi
 • Autoinflammatoriska sjukdomar
 • Autoimmun tyreoidit (Hashimotos)
 • Kolit
 • Kolecystit
 • Periodontit
 • Autoimmun pankreatit
 • Psoriasisartrit
 • Sarkoidos
 • Autoinflammatoriskt syndrom
 • Vårt fokus ligger på grundproblemet, inte symtom

  En stor del av det vi jobbar med är att förändra det som sker i mitokondrierna och den så kallade citronsyracykeln vid inflammation. Vi påverkar den här cykeln både direkt och indirekt genom att kombinera olika ämnen. Vid inflammation ändras cellernas användning av mitokondrierna, istället för att egentligen bara stå för energiproduktion blir de istället fabrik för olika ämnen som behövs för en inflammatorisk immunrespons via epigenetiska mekaninsmer. På bilden bredvid ser du hur citronsyracykeln i mitokondrierna påverkas av inflammatoriska signaler.

  1. Ökad export av citrat från mitokondrierna
  2. Kompensatorisk, reduktiv metabolism för att öka produktionen av citrat där mer alfa-ketoglutarat används som råvara, både i mitokonsdrierna och i cytosolen.
  3. Ökad mängd succinat och/eller fumarat vilket i förhållande till den sjunkande mängden alfa-ketoglutarat påverkar kromatinmodifiering (ändrat uttryck i gener). Utöver fumarat och succinat är även mjölksyra och onkometaboliten 2-hydroxyglutarat konkurrenter till alfa-ketoglutarat i detta avseende. 


  Terapeutiska angreppspunkter med citronprotokollet™

  Citronprotokollet™ grundar sig på ett holistiskt tänk men har samtidigt en precision som de flesta inte är vana vid när det gäller naturliga protokoll och produkter. Det vi har haft som målsättning är att eliminera den där faktorn som innebär att man följer ett protokoll och köper en massa dyra produkter och sen måste sitta och hålla tummarna i hopp om att det ska hjälpa lite. 
  I stora drag har vi tre terapeutiska mål. Ibland kan det räcka med att påverka ett, ibland två och ibland krävs det man man påverkar alla tre. Det beror på ditt utgångsläge. Ju sämre desto större anledning att köra på alla tre redan från start och sen trappa ned. 

  SIGNALERINGSVÄGAR

  Polyfenoler har många olika effekter på cellerna och en viktig egenskap är att de fungerar som kinashämmare. Kinaser behövs för aktiving av signaleringsvägar, vilket förmedlar budskap från t ex virusantigen eller cytokin, in i cellen och får den att aktiveras. 

  METABOLISM

  När en cell aktiveras förändras detta metabolism. Det blir avbrott i citronsyracykeln och förhållandet mellan flera ämnen ändras. Dessa förändringar är en viktig del i aktivering av cellen så att den ska kunna tillverka t ex cytokiner och driva på inflammation. 

  EPIGENETISK REGERING

  När en cell aktiveras ändras dess metabolism för att generera olika ämnen. Dessa ämnen är involverade i det som kallas epigenetisk modifiering vilket enkelt fungerar som en on/off-knapp för olika gener. Den här regleringen är det som i grunden säger åt cellen hur den ska agera.