TA KONTROLLEN

Det är många som kämpar emot inflammation utan att ens veta om det. Inflammation är grunden till i princip alla hälsoproblem men medicinskt behandlar man det inte alltid som inflammation. Faktum är att en kronisk inflammation är väldigt svår att diagnostistera för det behöver inte synas i blodet via t ex förhöjd snabbsänka eller cytokiner. Ur vårt perspektiv är en kronisk inflammation där någon typ av cell är 'aktiverad' och det i sin tur gör att den påverkar andra celler och driver på inflammation. Vi vill häva aktiveringen och målsättningen är då att det löser inflammationen. Det kan ibland vara yttre faktorer som påverkar/triggar aktiveringen men normalt är detta inte ett problem eftersom Resolve™ påverkar det i cellerna som är högst ansvarigt för att cellerna ska aktiveras.

Aktiveringen innebär egentligen bara att cellens ämnesomsättning (metabolism) ändras och det i påverkar t ex gener, tillverkning av cytokiner och annat. Ändringen i ämnesomsättningen är helt avgörande för aktiveringen och är en naturlig process vid akut inflammation som ger dig de symtom du känner av vid t ex en förkylning. Vid en kronisk inflammation har cellerna hakat upp sig och det innebär alltså att ämnesomsättningen förblir förändrad. Det Resolve™ hjälper till mer är att ändra tillbaka ämnesomsättningen genom att tillför ämnen som det är brist på i cellerna som en följd av aktiveringen. Du som är lite insatt kanske tänker att det här är som att tillföra glutation, NAD+ eller liknande som också kan vara påverkade vid inflammation men faktum är att Resolve™ fungerar på en djupare nivå och därmed även kommer att påverka glutation och NAD+. Faktum är att hela redoxhomeoastasen förändras. Det som också förändras är en massa signaleringsvägar som man ofta försöker hämma medicinskt med antikroppsbehandling. Anledningen till att Resolve™ har så många olika effekter är för att produkten fungerar på en så djup nivå i cellerna... där allt börjar kan man säga.