Så fungerar det

Kroppen strävar alltid efter att upprätthålla balans. Faktisk handlar allt om balans och det regleras genom bland annat feed-backmekanismer och cell-till cellkommunikation med olika signalmolekyler som inkluderar själva miljön omkring cellerna, t ex pH-värde. När vi förlorar balansen riskerar vi att bli sjuka. 

Balansen eller homeostasen som den också kallas är komplex och svår att förstå sig på men det handlar till stor del om hur immunförsvaret beter sig. Immunförsvarets primära roll är att upprätthålla balansen i kroppen och därför reagerar immunförsvaret på allt som riskerar att störa eller hota balansen. Vanliga exempel är förkylningsvirus och olika skador. Då aktiveras immunförsvaret och angriper de vävnader som är påverkade vilket ger symtom och när hotet är undanröjt lugnar sig immunförsvaret, symtomen lägger sig och balansen återställs, både i vävnaderna och i immunförsvaret. Det här är förloppet är det som kallas en akut inflammation och innebär en kortvarig störning i balansen. Det är inte bara normalt utan även en viktig funktion för att skydda balansen i de vävnader som påverkas av t ex patogener eller fysiska skador. Notera att orsaken oftast är känd.

En långsiktig störning i balansen är betydligt krångligare att förstå. Orsaken ofta inte känd, symtom kommer smygande och det kan ta många år. Hypotesen vi går efter är att det exposomet, dvs att allt i vår omgivning som vi utsätts/exponeras för under vårt liv, är en starkt bidragande orsak. Det finns förmodligen en genetisk faktor, men den är beroende av att det blir obalans för att väckas till liv och det har att göra med att en förändrad balans i vävnaderna påverka celldöd (antiapoptopiska resp apoptopiska proteiner i cellerna för att vara mer specifik). Exposomet får vår kropp att anpassa sig och till slut skapar det permanenta förändringar, ungefär som ett ekosystem som försöker parera något som kan skada det. Om du utsätts för saker som konstant aktiverar immunförsvaret, t ex om du äter dåligt, stressar, utsätts för strålning, kemikalier och annat så bildas till slut en miljö som kroppen ser som det nya normala. Till slut behöver orsaken inte ens vara kvar utan den nya balansen har skapat nya spelregler och därför kan det förbli kroniskt.

Medan man inom medicinen ofta vill peka ut en enskild 'syndabock' som man angriper med precision så bygger Citronprotokollet™ på att förändra hela ekosystemet i kroppen. Dessutom bygger Citronprotokollet™ på naturliga ämnen och de har ofta breda verkningsmekanismer så det går inte att påverka något med någon exakt precision. Vi har givetvis några specifika angreppspunkter som vi anser extra viktiga och till dessa hör cell-fritt DNA som det bildas mer av i kroppen vid inflammation samtidigt som kroppens förmåga att bryta ned sådan DNA kan vara nedsatt. Cell-fritt DNA är en kraftfull kroppsegen trigger för det vi kallar autoinflammation. Så länge du har det i kroppen kommer du att ha ett immunpåslag. Med Citronprotokollet™ ökar vi både bildningen av cell-fritt DNA och nedbrytningen av det. 

Vi försöker även motverka en inflammationsdrivande polarisering/differentiering av immunceller. Detta är sånt som avgör hur de fungerar, vilka signalmolekyler de utsöndrar och därmed påverkar sin omgivande miljö. Polarisering/differentiering påverkar vi genom att påverka cellernas ämnesomsättning, bl a genom att hämma glykolys och främja oxidativ mitokondirell metabolism. Hela protokollet bygger på samlad kunskap från tusentals studier, våra egna slutsatser och en massa testande. Vi tycks att prickat in det viktigaste med tanke på hur bra Citronprotokollet fungerar och det som återstår är fortsätta att testa för att hitta mer specifika målgrupper som kan få hjälp av protokollet. Vår utveckling sker givetvis kontinuerligt så det är inte omöjligt med vissa förbättringar i framtiden i takt med att det kommer ny forskning.