FISETIN 

Fisetin är känt för sin senolytiska effekt vilket betyder att ämnet motverkar cellulär senescens. Det här är ett tillstånd där metabolt omprogrammerade celler fortsätter att leva utan att de delar sig. De är inflammationsdrivande genom att utsöndra proinflammatoriska signalmolekyler. Senescenta celler, även kallade zombiceller, är en oundviklig del av åldrande men genom bra levnadsvanor och extra tillförsel av ämnen med senolytisk verkan tror forskare att vi både kan förebygga ohälsa och för tidigt åldrande. 

Fisetin har många olika effekter på cellerna som man enklast kan säga är balanserande där det stärker friska celler och hjälper till att avlägsna defekta celler. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår produkt Revant™ och använder Fisetin respektiva Nano-Quercetin™ alternerande som komplement.