HYDROXYCITRAT

Hydroxycitrat (2-hydroxycitrat) har aldrig riktigt fått den uppmärksamhet som ämnet förtjänar då det är ett mycket bra antiinflammatoriskt kosttillskott. Hydroxycitrat är en kompetitiv hämmare av enzymet ACLY som spelar en central roll vid aktivering av celler. Mer specifik är ACLY's funktion att bilda acetyl-coA som aktiverade celler använder för histonmodifiering men det är också en startråvara för olika lipider inkl kolesterol.  Du kan med fördel kombinera Hydroxycitrat med alla typer av antiinflammatoriska upplägg för att förstärka effekten.