MITOO™

En kombination av dihydromyricetin och silybin. Tillsammans har dessa en bred effekt på enzymer som är involverade i en patogensikt drivande ämnesomsättning i cellerna. Mitoo™ kan givetvis användas som separat produkt för att motverka inflammation men är också ett utmärkt komplement till andra antiinflammatoriska ämnen. 

Vetenskapliga studier talar för att Mitoo™ kan uppreglera SDH vilket innebär att mängden succinat i cellerna minskar, kan reglera IDH1 och IDH2 som i en frisk cell bidrar till ökat alfa-ketoglutarat (AKG) men i sjuka celler minskar mängden AKG vilket driver på inflammation. Produkten kan med fördel användas för att optimera leverns hälsa och även för bättre blodsockerkontroll eftersom ingredienserna påverkar insulinkänslighet och glukostransportörer.