PTEROSTILBEN

Pterostilben är en metylerad och effektivare form av resveratrol och då framförallt för att det tas upp mycket bättre. Pterostilben har många olika effekter som är gynnsamma för våra celler genom en pleiotropisk verkan som i stora drag hjälper till att motverka inflammation. Pterostilben har uppmärksammats bl a som en calorie-restriction mimetic vilket innebär att ämnet åstadkommer effekter på cellen som även sker vid kalorirestriktion. En restriktion av kalorierna är gynnsam i många avseenden för vår hälsa genom att det motverkar inflammation, precis som pterostilben gör. 

Vi rekommenderar att du i grunden använder produkten Revant™ och alternerar användningen av våra andra produkter, inkl pterostilben.