NATUREN ÄR KRAFTFULL

Naturen erbjuder människan en mängd olika fantastiska ämnen som kan ge oss bättre hälsa och i många fall även bot när vi blir sjuka. Vanliga livsmedel såsom grönsaker, frukt, bär och olika kryddor som vi konsumerar mer eller mindre dagligen innehåller inte bara vitaminer och mineraler utan där finns även biologiskt aktiva substanser (BAS). Dessa ämnen har ofta antioxidantiva och antiinflammatoriska egenskaper men kan ha djupare cellskyddande egenskaper t ex genom reglering av proteiner, enzymer och receptorer såsom p53 ("genomets väktare"), kaspaser, NF-κB m fl. Man kan nog lugnt säga att de här ämnena spelar en betydligt viktigare roll för hälsan än vi anar.

Varför är kosttillskott inte så effektiva?

Många studier visar enanstående effekter av naturliga ämnen men dessa studier är ofta utförda på cellinjer eller att det verksamma ämnet administreras via t ex injektion. När du tar samma ämne peroralt, dvs via munnen, försvinner en stor del av effekten p g a att många ämnen antingen tas upp dåligt och/eller genomgår omfattande förstapassagemetabolism. Det här påverkar såldes både fettlösliga och vattenlösliga ämnen. Vattenlösliga ämnen tas upp bättre men kan likväl genomgå omfattande metabolisering. Det här gäller inte bara kosttillskott utan även läkemedel, ja allt vi konsumerar via munnen egentligen. Inom läkemedelsindustrin har man sedan länge vidtagit åtgärder för att förbättra biotillgänglighet genom olika transportsystem, pro-drugs mm men inom kosttillskott är detta fortfarande mycket ovanligt och troligen beroende på att de flesta kosttillskott baseras på de standardråvaror som finns att köpa utan att vidare bearbetning sker.

Vad skiljer ELABS från de andra?

Den största skillnaden är att vi har tagit kosttillskott till en annan nivå, där oral administrering plötsligt har blivit mångfaldigt mer effektiv. Effekten av vanliga kosttillskott påverkas av vad som sker med de verksamma ämnena  i mag-tarmkanalen och i levern. Våra nanoliposomala lösningar påverkas inte av detta utan går mer eller mindre intakta ut i blodet vilket gör att du lättare kommer upp i terapeutiska koncentrationer. I pratiken kan du alltså förvänta dig en betydligt bättre effekt trots lägre dos så det går aldrig att jämföra våra produkter gram för gram med andra. 

Som företag drivs vi av vår passion som är att leda utvecklingen och ta fram marknadens bästa produkter. Vi tänker inte kommerciellt i vår utveckling, vilket kan tyckas vara en aning dumt men den största avkastningen är faktiskt att ha nöjda och tacksamma kunder, och de kommer ju ofta tillbaka.

Till vem vänder sig ELABS?

Vår teknologi möjliggör att ämnen som tidigare knappt kunde nå blodbanan nu plötsligt kan nå dit och i hög koncentration. Det här öppnar upp dörrarna för en helt ny terapeutisk användning. Våra produkter kan användas av alla, även om vissa produkter är riktade till vissa målgrupper. Du som använder våra produkter är troligen ganska medveten om vad de aktiva ämnena i våra produkter har att erbjuda. Du förstår sannolikt kopplingen mellan biotillgänglighet och effekt. Du är troligen mer intresserad av naturliga lösningar än kemiska och vet att naturen erbjuder krafter som "vanligt" folk inte har en aning om.