Onclear™ - Vår behandling ger olivolja nytt liv.

TEKNOLOGI

ELABS jobbar med att bearbeta potentiellt verksamma ämnen i syfte att göra dem effektivare. Detta gör vi genom dels öka det ämnets specifika yta och dels genom att förbättra biotillgängligheten. Hur vi bearbetar ett specifikt ämne beror på vilka faktorer som påverkar ämnets biotillgänglighet negativt, t ex om det är av lipofil karaktär eller genomgår omfattande metabolism. En av de mest grundläggande teknologierna vi använder är reducering av partikelstorlek vilket har en signifikant inverkan på biotillgänglighet. Partikelstorleken bearbetar vi i vätskefas och det är därför våra produkter primärt är i flytande form. För att modifiera partikelstorleken används s k skjuvspänning via metoder såsom mikrofluidisering, högtryckshomogenisering och högintensivt ultraljud.

I vanliga kosttillskott förekommer molekyler i klumpar så kallade agglomerat. Med vår teknologi kan ett sånt agglomerat bli tusentals mindre partiklar vilket ger en större specifik yta (större area per massenhet), dvs träffytan som de små partiklarna har på sina målceller är större en träffytan av ett större agglomerat. Lite enklare förklarat kan tänka sig att om du kastar en badboll mot en vägg så är det bara en liten del av bollen som faktiskt träffar väggen men om samma du skulle kasta golfbollar i samma mängd som badbollen rymmer så skulle en betydligt större yta av dessa små bollar träffa väggen. Detta är en av anledningarna till att mindre partiklar är effektivare. Metoderna vi använder för partikelmodifiering är skonsamma och bryter upp molekylerna utan gör bara partiklarna mer finfördelade. 

Många ämnen som vi äter tas upp dåligt beroende på att de bryts ned i mag-tarmkanalen, har en dålig löslighet och därmed absorberas dåligt och många förvandlas till inaktiva konjugat i levern. I det här avseendet har mindre partikelstorlek stora fördelar. De kan tas upp bättre och på flera sätt, de har en förmåga att penetrera celler och tas upp lättare via t ex hud eller slemhinnor i munnen likväl som i mag-tarmkanalen och kan i många fall kringgå nedbrytning och metabolisering såsom konjugering.

Bild tagen från utveckling av Ginger-6™

DRUG DELIVERY

Utöver en direkt bearbetning av det aktiva ämnet arbetar vi även med transportsystem som hjälper till skydda och leverera det aktiva ämnet ut i cirkulationen så att det kan nå sitt slutmål i kroppen.  

I magen, tarmarna och levern sker en massa kemiska reaktioner såsom pH-förändringar, oxidering, reducering, konjugering osv som minskar biotillgängligheten radikalt. Ett transportsystem, beroende på komposition, gör lipofila ämnen mer hydrofila vilket främjar absorption, förlänger transittiden i tarmarna via bl a bättre adhesiv förmåga vilket gynnar absorption, skyddar det aktiva ämnet från förstapassagemetabolism och bidrar till att upptaget i cellerna underlättas pga av sin permeabilitet. Ett annat syfte med dessa transportssystem är också att förhindra aggregation, dvs att de små partiklarna klumpar ihop sig. De kan klan klumpa ihop sig lite under lagring men det räcker vanligen att skaka lösningen så blir den homogen igen. 
Transportsystem kanske är nytt för gemene man men inom läkemedelsbranschen är detta väletablerat eftersom många läkemedel har problem med bl a löslighet och metabolism. De flesta ämnen som används i kosttillskott tas också upp dåligt men ändå är transportsystem ganska ovanligt. Liposomer är ett transportsystem och förekommer i vissa kosttillskott. Liposomer utvecklades under 60-talet, är långt ifrån den bästa då liposomer är relativt stora men har fördelen att kunna laddas med relativt stora mängder verksamt ämne.  

Hos ELABS använder vi flera olika typer av transportsystem beroende på ämnets beskaffenhet och i vilken aspekt våra teknologier kan förbättra effekten på det aktiva ämnet i fråga. I vissa fall kan det räcka med att vi bara gör en kolloidal lösning och i andra fall kan det behövas omfattande bearbetning och ett avancerat transportsystem. De transportsystem vi arbetar med är primärt själv-emulsifierande SNEDDS, nanoemulsioner, miceller men även SLN  och NSC, dvs både solida och/eller flytande lipider som bas.  Transportsystemen är biokompatibla, biologiskt nedbrytningsbara, har en god permeabilitet och är väletablerade ur ett vetenskapligt perspektiv. Transportsystem kan få in ämnen in i cirkulationen via slemhinnor, mage-tarm, via lymfvävnad i tarmarna [GALT; peyer's patch] och därigenom kringgå förstapassagemetabolism.