NED

NED är en förkortning för No Evidence of Disease och riktar in sig på sjuka cellers lipidomsättning. Celler kan ta upp fettsyror från blodet men även tillverka själv och då sker det genom att näringsämnen såsom glukos eller glutamin omvandlas till acetyl-coA och det i sin tur omvandlas till t ex kolesterol eller olika fettsyror. De här mekanismerna är fundamentala för t ex immuncellers aktivering. Vid kroniska sjukdomar är olika gener/proteiner som styr lipidomsättningen konstantpåslagna