löser inflammation på djupet

Inflammation av det kroniska slaget är svårt att förstå sig på och ännu svårare att förklara, speciellt om man ska göra det på ett enkelt sätt. En akut inflammation är det som skapas t ex vid en infektion. Immunceller aktiveras och går till attack för att eliminera hotet. Ur vårt perspektiv är själva aktiveringen det som är inflammationen medan cytokiner och annat är en följd av aktiveringen. När immunceller får signaler om att aktiveras ställer hela cellens ämnesomsättning (metabolism) om, det blir ett skifte och det mest påtagliga förändringarna sker i mitokondrierna som brukar kallas cellens kraftverk eftersom det är där energi tillverkas. 

När cellen aktiveras är det många saker i cellen som påverkas. Kom ihåg att det är ett skifte så det är i princip en tvärvändning i metabolismen. Syftet med omställningen att 'beväpna' cellen, dvs göra den redo för strid och därmed uppreglera de funktioner som respektive typ av immuncell använder för att eliminera hot. Aktiveringen, d v s förändringen i metabolismen, är helt nödvändig för detta. 

I mitokondrien, som förövrigt har ett eget DNA, finns citronsyracykeln där cellen kan utvinna för den användbar energi av de kolhydrater, fett och protein som vi äter. Vid aktivering av cellen är det specifika ämnen som behövs och för att kunna utvinna dem behöver citronsyracykeln 'byggas om'. Ombyggnaden innebär att det blir vissa avbrott i det normala flödet. På bilden ovan ser du de primära förändringarna; citrat, alfa-ketoglutarat, succinat och i varierande grad fumarat. Dessa ämnen är intermediärer i citronsyracykeln. Man kan enkelt säga att det blir överskott av intermediärer vilket är nödvändigt för aktiveringen och förhållandet mellan dessa förblir skevt så länge cellen behöver vara aktiverad. Det normala är ju att en cell inte är aktiverad så länge men vid kronisk inflammation är aktiveringen fast i något som vi kallar en inflammatorisk loop och den är svår att bryta. 

Ombyggnaden av citronsyracykeln förändrar förhållandet av intermediärer. Dessa ämnen har funktioner utanför mitokondrierna och vi kallar dem då inte intermediärer utan istället metaboliter.  Metaboliterna används för att reglera genuttryck genom att påverka transkriptionsfaktorer och histonmodifiering i cellkärnan. Vissa metaboliter är också viktiga för att bilda vissa råvaror som cellen behöver mer av som en del av sin beväpning. 

Reglering av genuttryck sker i cellkärnan via något som heter histonmodifiering. Det innebär att metaboliterna som ni även förekommer i cellen (inte bara i mitokondrien) i ett ändrat förhållande binder till specifika  

aminosyror på histonsvansarna. Bindningen bidrar till DNA-strukturen antingen drar ihop sig eller relaxerar vilket man kan säga slår av och på olika gener. Den kändaste av dessa histonmodifieringar är acetylering och metylering. Det förändrade genuttrycket påverkar signaleringsvägar, metabola vägar och egentligen allt som sker i cellen så länge histonmodifieringen pågår. För att runda av detta så kan man säga att förändringarna som sker i mitokondrierna sker i syfte att leverera metaboliter för att påverka genuttryck och det i sin tur hjälper till att ändra olika metabola vägar som beväpnar cellen så att den kan skapa en inflammation. Om förändringarna i mitokondrierna eller histonmodifieringarna inte sker så händer inget i cellen utan det här är mekanismen som sker hand i hand.

För att beväpna cellen är det framförallt den metabola vägen där citrat går ut från mitokonderierna och bildar acetyl-CoA som är mest känd. De olika lipiderna som bildas av acetyl-coA är t ex prostaglandiner och andra s k lipidmediatorer. Det är genuttryck och givetvis vilka signaler som cellen får som avgör vilka lipider som tillverkas. Vissa lipider kan ha en antiinflammatorisk effekt men vid aktivering av cellen är det proinflammatoriska lipider som tillverkas. Cellerna behöver stora mängder citrat för att kunna bilda all acetyl-CoA som behövs och eftersom socker (glukos på bilden ovan) inte levererar tillräckligt framställs citrat från alfa-ketoglutarat (a-KG på bilden) vid omvänd omvandling med hjälp av enzymerna IDH1 och IDH2. Den primära råvaran för att tillverka alfa-ketoglutarat för aktiverade celler är aminosyran L-glutamin men mängden alfa-ketoglutarat förblir ofta låg i cellen vilket påverkar metylering/demetylering (histonmodifiering) och även transkriptionsfaktorer, t t ex HIF-1a.

Man kan sammantaget säga att de förändringar som sker med intermediärer/metaboliter vid aktivering av celler har ett syfte och det är att ställa in ett genuttryck som främjar inflammation. De olika förändringarna som sker i cellerna sker parallellt med varandra och är nödvändiga för aktiveringen. 

Vårt koncept går ut på att förändra förhållandet av intermediärer/metaboliter i mitokondrierna och i cellen för att på så sätt påverka det som är avgörande för inflammation på en så djup nivå i cellen som möjligt. Vi har två primära produkter som bygger på det här konceptet och utöver det har vi många andra produkter som kan användas som komplement om så behövs. Dessa kompletterande produkter påverka mycket av det som sker i cellen men har bara indirekta effekter på förhållandet mellan intermediärer/metaboliter.  

Resolve
En produkt som är utvecklad för att återställa balansen av intermediärer i citronsyracykeln och fungerar därför med samma mekanism som cellen själv använder för att stänga av eller reglera inflammation. Tidigare metoder har varit ute i periferin och eftersom en kronisk inflammation är en självförsörjande inflammatorisk loop så är det i periferin långt ifrån lika effektivt. Det vi åtgärdar med Resolve™ är på djupaste nivå, en av grundorsakerna kan man säga och via en mycket komplex reglering påverkar det olika transkriptionsfaktorer och proteiner (i periferin) som är aktiverade eller inaktiverade för att bereda cellen för strid. Resolve™ används främst när man har ett uttalat problem som beror på inflammation och det kan uppträda i många olika former, även i skov. 

Revant
Den här produkten innehåller i grunden samma som Resolve™ men utan mononatriumcitrat då det inte behövs långsiktigt. Mononatriumcitrat används för att stänga av vissa metabola vägar som är viktiga i början men när du använt den ett tag och känner att du blivit bättre så kan du gå över på Revant™. Den här produkten är framtagen som en i högsta grad antiinflammatorisk produkt men tänkt att användas vid lite mer diffusa problem,  i förebyggande eller för att helt enkelt bara ta över när du slutar med Resolve™. Det är inte så att du måste börja med Resolve™ men har hur haft kronisk inflammation under längre tid med tydliga symtom så rekommenderar vi det eftersom den fungerar som en tvåstegsraket mot inflammation.  Den primära verkningsmekanismen är att fylla på med AKG i cellerna och syftet med det är att trycka ned transkriptionsfaktorer som styr inflammation/cellaktivering samt att reglera metyleringshomoestasen vilket påverkar uttryck av gener som styr ämnesomsättning och funktioner i cellen.