OM OSS

ELABS är arbetar med forskning/utveckling inom området kronisk inflammation utifrån ett metabolomiskt/proteomiskt perspektiv. 

Namnet ELABS är en kortare version av Eiselt Laboratories. Vi har idag förgreningar i flera länder men vår bas finns i Sverige.