Alfa-Ketoglutarat

Alfa-ketoglutarat (AKG) kan beskrivas som bränsle för cellerna och fungerar som ett viktigt ämne i kroppens energifabriker, som kallas mitokondrier. Här är en enkel förklaring av dess roll i normal mitokondriell funktion och dess inverkan på inflammation:

Viktigt för normal mitokondriell funktion: Tänk på mitokondrierna som små kraftverk inne i dina celler. För att dessa kraftverk ska fungera korrekt behöver de bränsle, och ett viktigt bränsle är alfa-ketoglutarat. Det fungerar som en nyckelingrediens som hjälper mitokondrierna att producera energi i form av ATP (adenosintrifosfat). Utan alfa-ketoglutarat skulle cellerna ha svårt att skapa den energi de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter och för att hålla kroppen i gång.

Dirigent vid inflammation: När inflammation uppstår i kroppen, som en reaktion på skada eller infektion, påverkar alfa-ketoglutarat immunsystemet. Alfa-ketoglutarat hjälper till att reglera immuncellernas funktion. Det kan fungera som en dirigent som styr immunsvaret. Om det finns för mycket inflammation, kan alfa-ketoglutarat hjälpa till att dämpa överreaktionen. Om det behövs mer inflammation för att bekämpa en infektion, kan alfa-ketoglutarat hjälpa till att öka immunsvaret. Så, det fungerar som en viktig "dirigent" i kroppens svar på skador och infektioner.

Sammanfattningsvis är alfa-ketoglutarat en nyckelkomponent för normal energiproduktion i cellerna och hjälper även till att reglera immunsystemets svar på inflammation. Det är som bränsle för våra kroppens kraftverk och en viktig reglerare för immunförsvaret.

Lite mer ingående...
Vid inflammation ändrar cellen sin ämnesomsättning och det blir olika avbrott i citronsyracykeln. Avbrotten innebär att förhållandet mellan olika intermediärer i mitokondrierna ändras och det reglerar hur olika gener slår av och på. Vid inflammation blir cellen t ex odödlig och den frisätter fler signalmolekyler som får andra immunceller att vakna till liv. Med A™ stör men den "onda cirkel" som håller kronisk inflammation vid liv.

DIN FRAMTID BÖRJAR HÄR! 

Följ länken nedan för att komma till beställningssidan!  

CHECKLISTA FÖR DITT "NYA" VÄLBEFINNANDE:
  • Se över kosten
  • Ta Polyfenoler
  • Ta Citrat
  • Ta Alfa-ketoglutarat