Chaga Ext.

Chaga Ext innehåller ett dubbelextrakt av chaga, även känt som sprängticka, vilket är en svamp som växer på björkar. Extrakten är standardiserat på polysackarider och betulinsyra vilket kräver två olika extraktionsmetoder. 

När det gäller polysackariderna har Chaga Ext i princip samma verkan som Sidenticka men har fördelen att tillföra betulinsyra, ett ämne som är känt bland annat för att selektivt reglera celldöd och kan på så sätt främja en sund vävnadshomeostas. 

Mer läsning:

1.  Pisha E, Chai H, Lee IS, et al. Discovery of betulinic acid as a selective inhibitor of human melanoma that functions by induction of apoptosis. Nat Med. 1995;1(10):1046-1051. doi:10.1038/nm1095-1046

2. Oliveira-Costa JF, Meira CS, Neves MVGD, Dos Reis BPZC, Soares MBP. Anti-Inflammatory Activities of Betulinic Acid: A Review. Front Pharmacol . 2022;13:883857. Published 2022 May 23. doi:10.3389/fphar.2022.883857