Citrat

Citrat spelar en viktig roll i cellerna och mitokondrierna, våra kroppens energifabriker. Låt oss se på dess roll på ett enkelt sätt:

Normal mitokondriell funktion: Citrat fungerar som en transportör av kol och energi. Tänk på citrat som en liten lastbil som fraktar kol (en viktig byggsten) och energi till mitokondrierna. Inuti mitokondrierna omvandlas citrat till ämnen som behövs för att producera energi i form av ATP (adenosintrifosfat). Utan citrat skulle energiproduktionen i mitokondrierna bli svårare. Det är som att ha bränsle och byggmaterial levererade till dina energikraftverk.

Roll i inflammation: När inflammation uppstår, fungerar citrat som en signal. Det skickar meddelanden till immunsystemet för att berätta om det är dags att slå på eller av inflammationen. Citrat kan hjälpa till att reglera hur mycket inflammation som behövs för att bekämpa skador eller infektioner. Det fungerar som en justeringsknapp för immunsystemet. Om det är för mycket inflammation kan citrat hjälpa till att minska den, och om mer inflammation behövs, kan citrat hjälpa till att öka immunsvaret.

Sammanfattningsvis fungerar citrat som en transportör av kol och energi till mitokondrierna, vilket är nödvändigt för energiproduktion. Dessutom spelar citrat en viktig roll i att reglera inflammation genom att skicka meddelanden till immunsystemet. Det är som en lastbil som levererar bränsle och byggmaterial till energikraftverken och en justeringsknapp för kroppens försvar mot skador och infektioner.

Lite mer ingående...
Det citrat gör mer specifikt när vi använder högsta dosen är att mängden citrat i cellerna ökar till en nivå som cellen egentligen inte kan hantera. Det får den att stänga av glykolysen, uppreglera tumörsuppressorgenen PTEN som hämmar PI3K/AKT, en signaleringsväg med koppling både till mTOR och nedreglering av kaspas 9 och 3 som hämmar apoptos, dvs programmerad celldöd. Celldöd är en viktig del av den normala vävnadshomeostasen.

UPPTÄCK VAD CITRAT KAN GÖRA FÖR DIG!

Följ länken nedan för att komma till beställningssidan!

CHECKLISTA FÖR DITT "NYA" VÄLBEFINNANDE:
  • Se över kosten
  • Ta RCU Detox
  • Ta Polyfenoler
  • Ta Citrat
  • Ta Alfa-ketoglutarat