Sjunkande nivåer av AKG främjar åldrande och inflammation

AKG (alfa-ketoglutarat) är ett ämne som bildas i alla kroppens celler men nivån sjunker parallellt med att vi blir äldre och ju mer inflammation vi drar på oss. Ofta försöker vi hålla oss friska genom att äta bra och motionera samtidigt som vi undviker saker som är uppenbart dåliga för oss och vi tar kanske dessutom lite kosttillskott som ska fylla på med mer av det nyttiga. Det finns dock dåliga saker både i den mat vi tror är nyttig och dåliga saker vi inte kan kontrollera, t ex virusinfektioner. Vid har dessutom det ofrånkomliga åldrandet emot oss. Allt vi gör påverkar våra cellers ämnesomsättning och på den allra djupaste nivån är det mitokondrierna, cellernas 'energifabriker' som styr allt. När celler utsätts för något dåligt så aktiverar det en inflammatorisk respons och en av de tidigaste och viktigaste händelserna där är att förhållandet mellan AKG och andra ämnen ändras. Det här är viktigt för att vissa gener ska aktiveras som behövs för att fullfölja den inflammatoriska responsen. Genom att öka mängden AKG i cellerna motverkas det tidiga steget i inflammation och man kan på så sätt få en mängd hälsofördelar. AKG är utan tvekan det ämne som kan ha störst inverkan på din hälsa och det är en väl värt investering av börja med det redan idag. 

Det finns redan mycket forskning när det gäller AKG och man har bl a visat att det ökar mineralisering av skelett och minskar på så sätt risken för att benskörhet utvecklas. Det här har att göra med att AKG hämmar aktivering av osteoklaster som bryter ned skelett. Man har sett fördelar för huden och studier där man använt AKG i kräm visar markanta skillnader på grova rynkor. Det här har att göra med att immunceller i huden är aktiverade och bidrar till ett utseendemässigt påskyndat åldrande. AKG kan vara bra mot håravfall eftersom det reglerar hårsäckernas olika cykler. Det är ypperligt mot inflammation i tarmarna där du har immunceller som är aktiverade. AKG minskar fibros, kan öka artärernas elastisitet, öka upp glutation (cellernas egna antioxidant) och mycket mer.