REVANT™

Revant™ är en produkt avsedd att användas om du kanske har åldern emot dig men ändå inte har någon inflammation som du är medveten om eller bara måttliga symtom. Målsättningen är att reversera småproblem, bevara dig frisk och motverka för tidigt åldrande. 

Revant™ bygger i stora drag på samma plattform som vår andra produkt Resolve™ och kan i princip användas på samma sätt, dvs mot inflammation. Den stora skillnaden är att Resolve™ använder du endast om du vet att du har problem med inflammation och den här produkten är mer anpassad för att åtgärda sånt som ofta anses höra till normalt åldrande samt diffusa problem som du kanske inte riktigt vet vad de beror på. 

Vivant™ baserar sig på omfattande grundforskning inom cellmetabolism men även forskning inom longevity. Experiment i djurmodeller visar att en ökning av mängden AKG i cellerna förlänger livet men viktigast av allt, förlänger den friska delen av livet och då komprimerar den del där man är sjuk. En studie på möss visade att möss hos vilka man ökade upp mängden AKG ungefär i mössens medelålder bevarade en finare päls, bevarade pälsens färg, mindre hudproblem (dermatiter) och tycktes må allmänt bättre. Mängden AKG i cellerna sjunker med åldern i takt med att vi blir sjukare så det finns goda anledningar till att försöka öka upp mängden, vilket du kan med Revant™.

Produkten innehåller ett komplex av kalciumbundet AKG (alfa-ketoglutarat) samt L-theanin, ett ämne som finns naturligt i svart och grönt té och som hjälper till att öka mängden AKG i cellerna.