MONK DROPS™ [EURYCOMA]

Eurycoma Longifolia, även känd som Tongkat Ali eller Long Jack, används världen över sin positiva effekt på bl a kroppens hormonproduktion. Eurycoma är träd som hör till familjen Simaroubaceae (bittervedsväxter) som växer i sydotsasien (Malaysia, Vietnamn, Indonesien m fl). Traditionellt har rötterna från Eurycoma använts i de här regionerna som bl a ett afrodisiakum.

I moderna studier har man bekräftat att Eurycoma har effekt på hormonproduktionen i kroppen, bl a ökad biosyntes av testosteron, ökat fritt testosteron och minskat SHBG. Man har även sett en aromatashämmande effekt.

Biotillgängligheten (mätt som absolut biotillgänglighet) på den aktiva komponenten, Eurycomanon, är cirka 10,5%  resten kommer att elimineras från kroppen. Eurycomanon är ett hydrofilt vattenlösligt ämne som är relativt stabilt men har dålig permeabilitet. För att kringå denna problematik har ELABS utvecklingsteam tagit fram Monk Drops™ [munkdroppar på svenska] med en biotillgänglighet som är minst 3-faldigt bättre och tack vare partiklarnas större specifika yta även mer effektiv per mg.

REKOMMENDERAD DOSERING

Skaka flaskan och dra upp lösningen i pipetten och droppa 5-10 (en droppe/ 10kg kroppsvikt) droppar under tungan och håll kvar lösningen där i 30-60 sekunder innan du sväljer. Ta denna dos på morgonen och ta samma dos ytterligare en gång på eftermiddag eller kväll. Den rekommenderade dosen ska ej överskridas.

INNEHÅLL

Vegetabiliskt glycerol, sterilt vatten, 50mg/mL standaridserat extrakt av Eurycoma Longifolia [radix], konserveringsmedel [kaliumsorbat].​​​​​​

Kosttillskott

Bör ej ersätta varierad kosthållning. Förvaras utomräckhåll för barn och ska ej användas av gravida eller ammande. 

KONTRAINDIKATIONER

Produkten bör ej användas i kombination med läkemedel som metaboliseras via CYP1A2, CYP2A6, and CYP2C19.