"Hälsans värde förstår bara den som har förlorat den"

Citronprotokollet™

Citronprotokollet™ är ett enkelt och naturligt sätt att försöka få kontroll över kronisk inflammation. Men bakom kulisserna är det inte så enkelt. Stommen i protokollet grundar sig på forskning inom immunmetabolism, ett relativt nytt forskningsområde, som handlar om hur ämnesomsättningen i immunceller styr deras funktioner. Eftersom kronisk inflammation utgörs av ett immunförsvar som är i obalans så är immunmetabolism ett relevant område. Faktum är att det här forskningsområdet kommer att kunna förändra hur vi ser på sjukdom och hälsa i framtiden.

Fyra grundstenar

Citronprotokollet™ bygger på fyra grundstenar utöver de eventuella kostförändringar som du gör. Varje grundsten påverkar olika delar av cellernas metabolism och beroende på vilket utgångsläge du befinner dig i använder du en eller flera grundstenar samtidigt. Är ditt utgångsläge dåligt, dvs din hälsa är inte alls som den borde vara rekommenderar vi som regel att du använder de tre grundstenarna samtidigt. Lite mer om vad vi rekommenderar finns du i länken nedan och du är givetvis alltid välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp eller har frågot.  

KORT OM:

Kronisk inflammation 

Inflammation är kroppens naturliga försvarsmekanism mot skador och infektioner. Men när inflammation blir kronisk, vilket innebär att den aldrig riktigt upphör, kan det påverka åldrandet och orsaka hälsoproblem.

När kroppen är konstant i ett läge av låggradig inflammation, som att ha en konstant, tyst bråk inuti kroppen, kan det skada kroppens celler och vävnader över tid. Det här kan leda till olika hälsoproblem. Faktum är att de flesta sjukdomar har en koppling till kronisk inflammation.

Vi lagt ned tusentals timmar på att studier inom bland annat immunmetabolsm för att sätta oss in i hur immunförsvaret fungerar. Fokuset har varit att förstå de mekanismer som aktiverat immunförsvaret och varför det inte stänger av. Mycket att den här forskningen är inom cancermetabolism men vi har funnit att den är applicerbar inom området kronisk inflammation också eftersom det finns många gemensamma nämnare. En av dessa nämnare är att immunceller som är aktiverade, och därmed bidrar till inflammation, också är odödliga. 

Resultatet av vårt forskande är Citronprotokollet™. Det finns givetvis massor med andra saker man kan lägga till och göra men Citronprotokollet innefattar det vi anser vara allra viktigast för att få snabbast möjliga effekt. Faktum är att många får en märkbar effekt redan första månaden. 

Ett, TVÅ,TRE...och fyra
Svårare är så är det inte! 


När du vill börja med citronprotokollet™ väljer du mellan produkterna 1) RCU Detox, 2) Polyfenoler, 3) Alfa-ketoglutarat och 4) Citrat. Du kan använda använda en av dem, två eller alla fyra på en gång. Bästa effekt får du givetvis av att använda alla samtidigt eftersom de samverkar men du behöver inte använda alla fyra samtidigt hela tiden.

DE FYRA GRUNDSTENARNA!

1. RCU DETOX

Uppskattningsvis en miljon celler dör i våra kroppar varje sekund. När cellerna dör frigörs fragment från DNA och går ut i blodet. De här fragmenten fungerar som varningssignaler för andra celler och bidrar på så sätt inflammation. Den här produkten hjälper till att neutralisera dessa framgent och minskar på så sätt en nedåtgående spiral eftersom inflammation i sig leder till att fler celler dör. Produkten baseras på tvåvärt koppar som i magen reduceras med hjälpa av polyfenolen resveratrol till reaktivt envärt koppar.

 • Detox på riktigt!
 • Longevity
 • Minska inflammation

2. Polyfenoler

Polyfenoler innehåller ett flytande superkoncentrat av flera olika nyttiga ämnen som finns i till exempel bär, frukt och grönsaker. Polyfenoler har breda effekter på våra celler genom att påverka en massa olika proteiner, bland annat bidrar de till att minska hur celler reagerar på inflammatoriska triggers. För att få bästa effekt av den här typen av ämnen är mängden avgörande och det får du med denna produkt tack vare att vi gjort polyfenolerna lättupptagliga. 
 • Minska inflammation
 • Dämpa överkänslighet
 • Lösa inflammation

3. Alfa-Ketoglutatat

Alfa-ketoglutarat tillverkas i alla kroppens cirka 35 miljarder celler. Med stigande ålder och ökad grad av inflammation sjunker nivån. Det är många ämnen som minskar i mängd men just det här ämnet är lite speciellt. Trots att alfa-ketoglutarat inte är någon nyupptäckt så är det först på senare år man börjat ana vilken roll det spelar för åldrande och inflammatoriska processer. I vår mening är det här ett av de viktigaste kosttillskotten du kan ta.
 • Longevity

 • Minska risk för inflammation
 • Lösa inflammation 

4. Citrat

Citrat är vår stora problemlösare och den kan för vissa göra väldigt stor skillnad på kort tid. Citrat innehåller givetvis citrat men även koncentrat från hela obesprutade citroner. Citron innehåller en massa nyttiga ämnen, t ex något som heter eriocitrin. Produkten har en reglerande roll på inflammation och kan i vissa fall vara väldigt effektiv. Citrat kan men fördel tas som en daglig hälsofrämjande dryck eller tas kurvis i högre doser. 
 •  Naturlig glykolyshämmare
 • Lösa inflammation
 • Mer energi