CREATING HEALTH THROUGH
METABOLIC & EPIGENETIC
REPROGRAMMING

WELCOME TO THE FUTURE OF MEDICINE

VÅRT KONCEPT

ELABS har ett starkt forskningsfokus och arbetar utifrån hypotesen att ohälsa utvecklas av en kronisk metabolisk-epigenetisk loop vilket resulterar i bl a det som kallas kronisk inflammation. Genom att manipulera cellernas metabolism påverkas cell-till-cellkommunikationen och det kroniska tillståndet kan upplösas på ett naturligt sätt. 

THE ROOT-CAUSE

Bortom sjukdomsdiagnoser och mediciner finns en djupare förklaring. Inget sker av en slump. REPRO™ är ett utvecklingsprojekt där vi utgår från att sjukdom härrör från ett metaboliskt-epigenetiskt kretslopp i cellerna. REPRO™ är avsett att bryta det här kretsloppet.  

EXEMPEL PÅ NÅGRA AV VÅRA PRODUKTER

Palmitoyletanolamid
Fisetin
L-Teanin
Svartkumminolja

SMALLER IS BETTER

NANOTECHNOLOGY IS THE FUTURE.

© 2022. ELABS