Skapa din egen solskenshistoria

Citronprotokollet™ är ett unikt koncept där målsättningen är att lösa kronisk inflammation med immunmetaboliska mekanismer. Det är det första och mest avancerade protokollet i världen inom detta område. Det är ett protokoll för dig som 'har testat allt' men givetvis också för dig som vill spara både tid och pengar på att slippa orientera dig runt i djungeln av olika produkter och behandlingar.

Citronprotokollet™ bör ses som ett nutritionellt stöd och ska aldrig ersätta mediciner. Om du vill kombinera ska du fråga din läkare och denne kan även ta kontakt med oss för mer information. 

 "Ge det 30 dagar" 

Utvecklandet av Citronprotokollet™ har varit en process som startade 2018. Till en början satte jag mig in i cancermetabolism för att förstå kopplingen mellan ämnesomsättning, uttryck i gener och mekanismer som styr celldöd. Den största lärdomen som jag tog med mig vad nog att det som metaboliskt sett är aktiverade celler, såsom cancerceller, alltid har en metabolisk motpol i en annan typ av cell. Det är ett samspel mellan cellerna som styrs via det som kallas cell- till cellkommunikation. Det här samspelet mellan celler i en tumör överföras på kronisk inflammation men det är andra celler som är aktiverade. En skillnad är att vid inflammation sker samspelet på bekostnad av någon annan typ av cell vilket orsakar skador som ger symtom. Det här är egentligen inte några nyheter om man är insatt i forskningen. Min fördel har förmodligen varit att jag försökt skapa en helhetsbild snarare än att haka upp mig på detaljer för att hitta någon specifik syndabock i cellerna som man ofta gör i läkemedelsinriktad utveckling. Problemet som jag ser det är att den homeostatiska reglering som normalt håller allt i balans i kroppen har förskjutits och funnit en ny homeostas. Kroppen tror att det är rätt på grund av förskjutningen och därför förblir det kroniskt. Eftersom problemet skapas i kroppen så har jag också utgått ifrån att lösningen finns i kroppen men den behöver hjälp. Detta är anledningen till att Citronprotokollet™ till stor del bygger på att återföra vissa ämnen som våra celler själv tillverkar. Två av de ämnen vi tillför finns det en konkurrens om i den inflammatoriska mikromiljön och tillförsel av dessa har visats påverka hur immunceller fungerar. 

 
 

Syftet med Citronprotokollet™ är att försöka bryta samspelet och det gör vi genom att tillföra ämnen som påverkar cellaktivering och konsekvensen av det som är en dämpning av cellens specifika effektorfunktion men även hur den kommunicerar med andra celler. Vi har även specifika angreppspunkter och då främst makrofager och neutrofiler men protokollet påverkar egentligen hela immunlandskapet.

Även om det är ett nytt koncept så har det hunnit testats både under utvecklingen och sen protokollet lanserades även ute på marknaden. Det fungerar och inte bara lite utan det har förändrat mångas liv. Framförallt så tycks det fungera på större andelen av de som testar det och ofta väldigt snabbt. Eftersom chansen är ganska stor att även du får effekt av protokollet så rekommenderar jag att ge det 30 dagar. Under denna tid bör du förhoppningsvis få en effekt som visar om det är värt att fortsätta eller inte. 

DET HÄR ÄR PRODUKTERNA SOM INGÅR I CITRONPROTOKOLLET

RCU DETOX

Det här är en produkt som är framtagen för att hjälpa till att rensa bort DNA-fragment som frigörs från celler som dör och även från vissa immunceller. DNA-fragment som kroppen inte kan bryta ned själv är ett skade-associerat molykylärt mönster vilket innebär att immunceller, som har specifika sensorer för sånt här DNA, ser dessa som ett hot och på så sätt bidrar DNA-fragmenten till fortsatt immunaktivering. Faktum är att dessa DNA-fragment är kanske en av de främsta orsakerna till att många problem förblir kroniska då de bidrar till något som kan kallas autoinflammation. 

AKOGE

Det primära syftet med Akoge är enkelt förklarat att få immunceller att lugna ned sig. Det här sker genom att det verksamma ämnet i produkten, alfa-ketoglutarat, fungerar lite som en on/off-knapp för våra cellers effektorfunktioner. Forskning visar att mängden alfa-ketoglutarat minskar med stigande ålder och att det kan finnas fördelar med att fylla på med detta ämne under längre tid.  

SYMBIOS

Symbios är avsedd att främja kroppens olika barriärer. Barriärerna har som funktion att miljön i till exempel tarmen inte i allt för stor utsträckning ska ska påverka blodet, eller att blodets miljö inte ska påverka hjärnans eller nervsystem. Effekten sker genom att reglering av bland annat inflammasomer (NLRP).