INFLAMMATION - CELLULÄR SENESCENS - LEV FRISK LÄNGRE! 

INFLAMMATIONENS FIENDE #1

Resolve™ är förstahandsvalet om du haft symptom på kronisk inflammation under längre tid. Resolve™ har förmågan att dämpa aktiverade och ompolarisera immunceller som deltar i inflammation. 

LÄNGE LEVE LIVET

Revant™ bygger på upptäckten att mängden AKG i cellerna påverkar inflammation och åldrande. Produkten löser inflammation men är framförallt avsedd att tas dagligen i ett mer förebyggande syfte.

TA KONTROLLEN 

Vårt koncept bygger på att motverka inflammation på så djup nivå i cellerna som möjligt. Fokus ligger på förändringar i mitokondrierna och hur dessa påverkar vårt epigenom. Det här är ett relativt nytt sätt att se på inflammation och öppnar upp för nya möjligheter. 

© 2023. intellectual property of eiselt R&D