Bygger broar mellan det alternativa och det konventionella.

Vi är en forskningsorienterad organisation med målsättningen att fylla upp det vi ser som både ett kunskaps- och terapeutiskt glapp mellan alternativa och konventionella behandlingar. Eller om man uttrycker det på ett annat sätt så tar vi alternativ medicin till en ny nivå och den konventionella medicinen tillbaka till sina rötter.

Vårt fokus ligger på kronisk inflammation som grund till för tidigt åldrande och ohälsa. Målet är att ta fram naturliga och säkra produkter som erbjuder en effekt som är både påtaglig och förutsägbar, dvs att du ska inte behöva använda våra produkter i ett år för se om de kanske gör nytta. Ge dem några månader och har du inte fått effekt då så kanske detta inte vara något för dig.

Citronprotokollet™ är en summan av vår viktigaste forskning. Själva grunden som protokollet vilar på kommer egentligen från cancerforskning men eftersom detta inte är en marknad som vi får gå in på har vi istället valt att rikta in oss på underliggande mekanismer för kronisk inflammation. På bilden till höger ser du lite av det vi riktar in oss på.

Genom att ge näringsstöd i form av Citronprotokollet™ kan vi programmera om celler på ett helt naturligt sätt och därmed bryta samspel mellan celler som kan ha en negativ inverkan på vår hälsa. I vårt sortiment ingår många andra produkter men i Citronprotokollet™ har vi det allra viktigaste.

Till sist vill vi passa på att tacka dig som köper våra produkter. Du bidrar till att vi kan fortsätta att lägga ned tid och resurser på utveckling som i slutändan kan hjälpa många människor. Vi är givetvis oerhört tacksamma om du tipsar andra om oss och vi vill gärna höra hur Citronprotokollet™ har påverkat ditt liv!