Bygger broar mellan det alternativa och det konventionella.

Vi är en forskningsorienterad organisation med målsättningen att fylla upp det vi ser som både ett kunskaps- och terapeutiska glapp mellan den alternativa och den konventionella medicinen. Eller om man uttrycker det på ett annat sätt så tar vi alternativ medicin till en ny nivå och den konventionella medicinen tillbaka till sina rötter. Vi tror att de här två 'lärorna' har blivit alltför polariserade och att många lösningar finns i mitten, speciellt när det handlar om kronisk inflammation.  

Vi har lång erfarenhet när det gäller produktutveckling och tillverkning inom kosttillskott men vi har också i många år satt oss in bland annat tumörbiologi, immunmetabolism och annat som varit viktig kunskap för att kunna ta fram Citronprotokollet™. Det är ett protokoll som är världsunikt och med en verkningsgrad som ofta förvånar. Vår strävan är givetvis att fortsätta att förbättra protokollet och därför pågår vår forskning och utveckling hela tiden.