Akoge (Alfa-Ketoglutarat)

Akoge är mer eller mindre en hörnsten i Citronprotokollet™. Det är ett kosttillskott som vi i princip rekommenderar till alla och det är en fördel att ta det under lång tid. 

Alfa-ketoglutarat bildas i alla kroppens celler och deltar under normala omständigheter till energiproduktion i mitokondrierna. Man har visat att mängden alfa-ketoglutarat sjunker med stigande ålder och forskning på möss har visat att om man fyller på med detta ämne så lever mössen längre och håller sig friskare och fräschare upp i högre ålder.

De positiva effekterna av alfa-ketoglutarat kommer vanligen inte genom att det ökar energiproduktionen utan det handlar om att det fungerar som en spårväxlare vid inflammation. När en cell aktiveras uppregleras glykolysen (som vi hämmar med Symbios) och mitokondriernas funktion blir samtidigt förändrad vilket leder till att det bildas mer av vissa ämnen i förhållande till alfa-ketoglutarat. Detta förändrade förhållande spelar en viktig roll för epigenetisk reglering och man kan då säga att alfa-ketoglutarat styr vilket 'spår' cellen ska gå in på, inflammation eller inte. Om man ökar mängden alfa-ketoglutarat i cellen motverkar man den epigenetiska reglering som cellen vill ha vid inflammation. Till exempel har man visat i studier att mängden alfa-ketoglutarat avgör om makrofager blir pro-inflammatoriska (M1) eller anti-inflammatoriska (M2) men det gäller även andra immunceller.

Det här är ett kosttillskott och ska ej ersätta varierad kosthållning. Produkten rekommenderas ej till gravida och ammande för att ta det säkra före det osäkra. Förvaras torrt och utom räckhåll för barn.  


Mer läsning:
1. Asadi Shahmirzadi A, Edgar D, Liao CY, et al. Alpha-Ketoglutarate, an Endogenous Metabolite, Extends Lifespan and Compresses Morbidity in Aging Mice. Cell Metab. 2020;32(3):447-456.e6. doi:10.1016/j.cmet.2020.08.004

2. Naeini SH, Mavaddatiyan L, Kalkhoran ZR, Taherkhani S, Talkhabi M. Alpha-ketoglutarate as a potent regulator for lifespan and healthspan: Evidences and perspectives.
Exp Gerontol. 2023;175:112154. doi:10.1016/j.exger.2023.112154

3. Milanović M, Bekić M, Đokić J, Vučević D, Čolić M, Tomić S. Exogenous α-ketoglutarate Modulates Redox Metabolism and Functions of Human Dendritic Cells, Altering Their Capacity to Polarise T Cell Response. Int J Biol Sci. 2024;20(3):1064-1087. Published 2024 Jan 20. doi:10.7150/ijbs.91109

4. Shrimali NM, Agarwal S, Kaur S, et al. α-Ketoglutarate Inhibits Thrombosis and Inflammation by Prolyl Hydroxylase-2 Mediated Inactivation of Phospho-Akt. EBioMedicine. 2021;73:103672. doi:10.1016/j.ebiom.2021.103672

5. Bravo Iniguez A, Tian Q, Du M, Zhu MJ. Alpha-Ketoglutarate Promotes Goblet Cell Differentiation and Alters Urea Cycle Metabolites in DSS-Induced Colitis Mice. Nutrients. 2022;14(6):1148. Published 2022 Mar 9. doi:10.3390/nu14061148

6. Si X, Song Z, Liu N, Jia H, Liu H, Wu Z. α-Ketoglutarate Restores Intestinal Barrier Function through Promoting Intestinal Stem Cells-Mediated Epithelial Regeneration in Colitis. J Agric Food Chem. 2022;70(43):13882-13892. doi:10.1021/acs.jafc.2c04641

7. Agarwal S, Kaur S, Asuru TR, et al. Dietary alpha-ketoglutarate inhibits SARS CoV-2 infection and rescues inflamed lungs to restore O2 saturation by inhibiting pAkt. Clin Transl Med. 2022;12(9):e1041. doi:10.1002/ctm2.1041

8. Tran TQ, Hanse EA, Habowski AN, et al. α-Ketoglutarate attenuates Wnt signaling and drives differentiation in colorectal cancer. Nat Cancer. 2020;1(3):345-358. doi:10.1038/s43018-020-0035-5

9. Bravo Iniguez A, Du M, Zhu MJ. α-Ketoglutarate for Preventing and Managing Intestinal Epithelial Dysfunction. Adv Nutr. 2024;15(4):100200. doi:10.1016/j.advnut.2024.100200

10.  Liu PS, Wang H, Li X, et al. α-ketoglutarate orchestrates macrophage activation through metabolic and epigenetic reprogramming. Nat Immunol. 2017;18(9):985-994. doi:10.1038/ni.3796

En av de primära syftena med Citronprotokollet™ är att återställa balans i tarmen, både tarmfloran och tarmbarriärens integritet så att den inte "läcker". Akoge spelar en viktig roll i detta avseende och är ett utmärkt komplement till Symbios och RCU Detox.