Sidenticka

Sidenticka är en svamp (synonymer Coriolus versicolor eller Trametes versicolor) innehållande polysackarider, inklusive de kända proteinbundna polysackard-K (Krestin/PSK) samt PSP. Vårt extrakt är standardiserat på totalpolysackarider och beta-glukaner. Under extraktionen bryts det skyddande kitinhöljet ned vilket annars skulle begränsa upptaget av polcackariderna. 

Sidenticka tycks ha lite olika effekter beroende på omständigheterna och tycks stärka immuncellers cytotoxiska verkan under pro-inflammatoriska förhållanden. Samtidigt har man visar att sidenticka kan nedreglera TLR4 och minska inflammationsdrivande cytokiner vid LPS-stimulering vilket tyder på att sidenticka även kan ha en lugnande inverkan på immunceller.

Mer läsning:

1.  Saleh MH, Rashedi I, Keating A. Immunomodulatory Properties of Coriolus versicolor: The Role of Polysaccharopeptide. Front Immunol. 2017;8:1087. Published 2017 Sep 6. doi:10.3389/fimmu.2017.01087

2.  Jędrzejewski T, Sobocińska J, Pawlikowska M, Dzialuk A, Wrotek S. Extract from the Coriolus versicolor Fungus as an Anti-Inflammatory Agent with Cytotoxic Properties against Endothelial Cells and Breast Cancer Cells. Int J Mol Sci. 2020;21(23):9063. Published 2020 Nov 28. doi:10.3390/ijms21239063