Polyfenoler

Polyfenoler är ett samlingsnamn för många av de nyttiga ämnen som finns i till exempel frukter, bär och grönsaker. De har många olika effekter på våra celler och det blir lätt väldigt komplicerat om man beskrivet i detalj så låt oss förklara på ett väldigt enkelt sätt.

Se polyfenoler som fredsbevarare i kroppen som hjälper till att återställa lugnet på olika sätt:

  1. Stoppa konflikten:Polyfenoler fungerar som fredsförhandlare som kan hindra de som bråkar (inflammationssignaler) från att kämpa. De gör det genom att "stänga av" de signaler som orsakar konflikten. Detta minskar bråket (inflammationen).

  2. Skydda mot skador: Tänk på bråket som ett slags "krock" i staden. När bråket händer, kan det ibland uppstå skador och kaos. Polyfenoler hjälper till att reparera skadorna och städa upp efter krocken genom att agera som städare och reparerare.

  3. Förhindra upprepade bråk: Polyfenoler fungerar också som medlare för att förebygga framtida bråk. De kan hjälpa till att skapa fredliga relationer så att konflikter inte uppstår lika ofta.

Så, polyfenoler är som fredsbevarare i din kropp. De stoppar konflikt, skyddar mot skador och hjälper till att förebygga framtida bråk. Det är som att ha en stark och effektiv fredsstyrka i din kropp för att hålla allt under kontroll.

Vår produkt innehåller en kombination av flera olika polyfenoler i en mycket lättupptaglig form.

Lite mer ingående...
Om vi ska gå in lite mer på detaljer så har bioflavonoider en roll som kinashämmare vilket innebär att de reglerar den signal som ämnen som aktiverar/driver på inflammation har på sina mottagarceller. Kinaser behövs för att aktivera signaleringsvägarna och dessa hämmas alltså av B. När signaleringvägar hämmas kan man säga att cellerna inte reagerar lika kraftigt på olika inflammatoriska signaler.

TA TAG I DIN HÄLSA NU DIREKT!

Följ länken nedan för att komma till beställningsidan. 

CHECKLISTA FÖR DITT "NYA" VÄLBEFINNANDE:
  • Se över kosten
  • Ta RCU Detox
  • Ta Polyfenoler
  • Ta Citrat
  • Ta Alfa-ketoglutarat